Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 april 2023

Nytt avtal: Ledarna och Teknikföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Teknikföretagen har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom Teknikavtalet.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag inom Teknikindustrin.

Nyheter i avtalet

  • Det har inte skett några förändringar i de allmänna villkoren.


Övrigt

  • Ytterligare avsättningar till delpension görs under avtalsperioden med totalt 0,4 % i två steg. En första höjning om 0,2% sker den 1 april 2023 och därefter en andra höjning om 0,2% den 1 april 2024.
  • Samarbetsavtalet vilket också inkluderar Ledarnas avtal om lön gäller fortsatt tillsvidare med en uppsägningstid om 3 månader.


Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Lars Rosenlind, bransch- avtalsansvarig Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se 


När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal