Fler nyheter
Avtalsnyhet 3 november 2020

Nytt avtal med SKR

Idag har Ledarna tecknat nytt avtal för medlemmar i kommuner och regioner.

Avtalet gäller i fyra år och innehåller bland annat en överenskommelse om att ny lön ska sättas från den 1:a april i år och ett antal framåtsyftande partsgemensamma arbeten som ska göras de kommande åren.

– Jag är glad att avtalet innebär att våra medlemmar som tagit stort ansvar under pandemin nu får möjlighet att få ett lönepåslag som motsvarar det arbete som gjorts och det ansvar som tagits, säger Ledarnas ordförande Andreas Miller.

De partsgemensamma arbeten som ska genomföras både centralt och lokalt ska bland annat syfta till en bättre löneprocess, karriärutveckling och bättre lönespridning.

– I detta arbete har Ledarna mycket att tillföra och vi ser fram mot att förbättra möjligheterna till utveckling och hållbart arbetsliv för våra medlemmar inom kommuner och regioner och dessutom att bidra till förstärkt kompetensförsörjning av chefer till våra offentliga verksamheter, avslutar Andreas Miller.