Fler nyheter
Avtalsnyhet 12 januari 2021

Nytt avtal mellan Ledarna och Almega, Säkerhetsföretagen samt Serviceentreprenad- och Specialföretag

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega, bransch – Säkerhetsföretagen samt Serviceentreprenad- och Specialföretag har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor och löner.

Avtalet gäller från den1 november 2020 till och med 31 mars 2023.

  • Avtalet kommer att byta namn till Serviceföretagen
  • Ändringar framgår av bilaga 2, ändringar av anställningsvillkor
  • Prisbasbelopp uppdateras årligen i den digitala versionen
  • Ledarna omfattas av Ledaravtalet som gäller tillsvidare.

Nyheter i avtalet

1.3 Uppnådd pensionsålder

Bestämmelsen får ny lydelse.

5.1.1 Rätt till övertidskompensation

Bestämmelsen får ny lydelse.

5.1.2 Särskilda regler för anställda före 2020-11-01 med månadslön lägst om 31.100 kr

Bestämmelsen får ny lydelse och 5.1.6 till och med 5.1.13 utgår.

5.1.3 Övergångsregler gällande tidigare 5.1.2 och 5.1.13

5.1.3 får ny lydelse.

5.3.3

Bestämmelsens belopp om 154 kr ändras till divisorn månadslönen delat med 200.

7.2.5

Notering i parantes gällande avtalsområdet Telecom utgår.

8.4.1 Semesterlön och semestertillägg

Bestämmelsen får ny lydelse.

10.3.6 Sjukdom vid fortsatt sjukfrånvaro efter sjuklöneperioden enligt lagen om sjuklön

Exemplet i femte stycket uppdateras med prisbasbelopp för 2020.

10.3.7 Högsta sjukavdrag per dag

– Bestämmelsen får nytt stycke 2 om avdrag vid frånvaro hel kalendermånad.

10.6.1 Skyldighet att uppge sjukdom

Bestämmelsen utgår. Numrering av efterföljande bestämmelser justeras.

11 Föräldraledighetstillägg

Bestämmelsen får ny lydelse samt text enligt femte stycket, andra mening utgår.

14.6 Uppnådd pensionsålder mm

Bestämmelsen får ny lydelse.

15 Giltighetstid

Ändras till 1 november 2020 – 31 mars 2023

 

Arbetsgrupper

  • Ledaravtalet
  • Hållbara chefer

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller bransch- avtalsansvarig på Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se.