Fler nyheter
Avtalsnyhet 12 januari 2021

Nytt avtal mellan Ledarna och Almega Tjänsteförbunden, bransch Utveckling & Tjänster

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega Tjänsteförbunden, bransch – Utveckling & Tjänster har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor och löner.

Avtalet gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.

  • Parterna prolongerar Avtal om Allmänna anställningsvillkor enligt bilaga 1
  • Ytterligare avsättningar till flexpension tillförs med 0,3% den 1november 2020 samt 0,4% den 1 april 2022
  • Ledarna omfattas av Ledaravtalet som gäller tillsvidare.

Nyheter i avtalet

§ 1 Avtalets omfattning

Avtalets omfattning får efter ändringar i tredje och fjärde stycke ny lydelse

§ 5 Arbetstid

Mom 1 Allmänt får ny lydelse i andra och tredje stycket. Notera även att anmärkningen i Mom 1 flyttas till moment fem.

§ 6 Övertid

Mom 2:2 Högre lön/ och eller längre semester får efter att ha tillförts ett tredje, fjärde och femte stycke samt tre nya anmärkningar ny lydelse. Tidigare Anmärkning följdändras till anmärkning 4.

§ 10 Sjuklön mm

Moment 10 Föräldraledighetstillägg flyttas från § 10 Sjuklön mm till § 11 Ledighet som ett nytt Mom 4.

§ 11 Ledighet

Mom 1 Ledighet med lön får efter att ha tillförts ett tredje stycke ny lydelse.

§ 12 Uppsägning

Paragrafen får ett nytt Mom 4. Nuvarande Mom 4.1 – Mom 4.4 samt Mom 5 följdändras till Mom 5.1 – Mom 5.4 repektive Mom 6.

Arbetsgrupper

  • Ledaravatalet
  • Hållbara chefer

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller bransch- avtalsansvarig Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se.