Fler nyheter
Avtalsnyhet 15 maj 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och EFA

Sveriges chefsorganisation Ledarna och EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) har tecknat ett nytt avtal om Allmänna anställningsvillkor för chefer inom energibranschens avtalsområde EFA.

Avtalet gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2019 och omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag inom EFA.

Nyheter i avtalet

  • Sammanfallande intjänande och semesterår
  • Övertid i samband med beredskap
  • Avsättning till extrapension
  • Ersättning för ej uttagen ATK i lön för medarbetare under 25 år

Sammanfallande intjänande och semesterår

Ny paragraf 4 § i avtalet om tillämpning av sammanfallande intjänande och semesterår innebär att vid införandet av denna regel ska intjänande och semesterår inte vara kortare än 12 månader. Har man tagit ut mer semester än intjänat under semesteråret och om man slutar sin anställning ska överskjutande värde återbetalas. Avräkning ska inte göras om anställningen upphört på grund av sjukdom eller om orsaken är arbetsbrist. 

Övertid i samband med beredskap

Kompensation för övertid som inte kräver inställelse på arbetsplatsen ersätts med minst en timme. Annan beordrad övertid som inte kräver inställelse på arbetsplatsen och som inte är i anslutning till beredskap gäller minst tre timmar som tidigare.

Avsättning till extrapension

Avsättning till extrapension kommer att öka till 1,7 procent 2017 samt ytterligare 0,3 procent 2019 som blir då sammanlagt två procent utöver vad ITP-avtalet ger.

Arbetsgrupp –Kring Huvudavtal om lönebildning

Arbetsgruppen ska genomföra en genomlysning av nuvarande avtal i syfte att modernisera och stärka den lokala lönebildningen genom en förbättrad tillämpning av löneprocessen som i sin tur bidrar till positiv utvecklig för individ och företag. Arbetet ska vara klart senast 2019 men ambitionen är att bli klara till 2018 års lönerevision.

Arbetsgrupp – yrkesintroduktion

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att analysera förutsättningarna för att ingå ett avtal om yrkesintroduktion. Arbetet ska vara slutfört senast den 31 mars 2018.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, antonio.ropero@ledarna.se.