Fler nyheter
Avtalsnyhet 29 maj 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och förbund inom den byggnära sektorn

Sveriges chefsorganisation Ledarna och förbund inom den byggnära sektorn – Elektriska Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige, Plåt och Ventföretagen, VVS Företagen – har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för chefer inom den byggnära sektorn.

Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020. Avtalet om lönebildning, Ledaravtalet, är inte förändrat och gäller tills vidare.

De sex ovan angivna arbetsgivarorganisationerna har tyvärr visat väldigt dålig förståelse för Ledarnas frågor och de villkor våra medlemmar verkar under. I denna avtalsrörelse har det varit viktigare för arbetsgivarorganisationerna att anpassa vårt centrala kollektivavtal till andra branschers centrala kollektivavtal. Därav lyser tyvärr branschfrågor och branschanpassade arbetsgrupper med sin frånvaro i denna uppgörelse. Vi beklagar att vi inte nått fram till mer branschanpassade villkor i denna avtalsrörelse. 

Nyheter i avtalet

Deltidspension

Parterna är överens om att ytterligare deltidspensionspremie avsätts med 0,2 procent per den 1 april 2017 och 0,3 procent per den 1 april 2019.

Beredskap

Beredskap är inte speciellt vanligt förekommande bland Ledarnas medlemmar. Nya regler om beredskap har tillförts avtalet och det är två olika typer av beredskap. Beredskap A – att vara anträffbar för att efter varsel infinna sig på arbetsstället. Beredskap B – behöver inte infinna sig på någon angivenplats utan kan utföra arbetet via mobilt verktyg eller liknande. 

Visstidsanställning

Avtalet tillförs nya regler om avslut av visstidsanställning. Tidigare har det inte varit möjlig att avsluta en visstidsanställning, numera kan både arbetstagaren och arbetsgivaren avsluta en visstidsanställning genom att skriftligen underrätta motparten. Efter sex månaders sammanlagd anställningstid gäller en visstidsanställning den avtalade tiden om inte arbetstagaren och arbetsgivaren kommit överens om annat.

Regler om skriftligt anställningsavtal

Skriftlig anställningsbekräftelse/anställningsavtal ska upprättas i samband med att arbetstagaren tillträder sin anställning. Om särskilda skäl föreligger och detta inte kan ske när anställning tillträds ska detta ske senaste inom fem arbetsdagar.

Arbetsgivarintyg

Avtalet har tillförts regler om arbetsgivarens skyldigheter att lämna arbetsgivarintyg på begäran av arbetstagaren. Begärt intyg ska överlämnas skyndsamt.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.