Fler nyheter
Avtalsnyhet 22 maj 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och IA SVEMEK

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Industriarbetsgivarna IA har tecknat överenskommelse om löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt övriga frågor enligt nedan.

Överenskommelsen gäller från den 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom IA:s SvetsMekaniska avtalsområde SVEMEK (280).

Nyheter i avtalet

Deltidspension

2013 års ”Överenskommelse om delpension” med bilaga rörande avsättningar, ingår i de allmänna anställningsvillkoren och kommer att infogas i avtalstrycket. Ytterligare premier avsätts till deltids-pensionen, 0,2 procent från och med 1 juni 2017 och 0,3 procent från och med den 1 juni 2019. Totalt finns då 1,3 procent avsatt per år.

För avtalsområdet gäller att tjänsteman kan ansöka om att arbeta deltid från 62 års ålder.

Utvecklad lokal lönebildning för chefer

Parterna är överens om att följa utvecklingen i det partsgemensamma arbete som sker inom Industriarbetsgivarnas övriga avtalsområden med syftet att stimulera tillämpningen av Ledaravtalet. Företag inom SVEMEK kan involveras i arbetet där så är lämpligt.

Allmänna anställningsvillkor

Inga förändringar görs i allmänna villkor, utöver avtalets giltighetstid och avsättningarna till deltidspension.                          

Hållbara chefer

Parterna är överens om att följa utvecklingen i det partsgemensamma arbetet som sker inom Industriarbetsgivarnas övriga avtalsområden avseende projekt Hållbara chefer och vid behov involvera företag inom avtalsområdet SVEMEK.

Arbetsgrupper

Tidigare tillsatt arbetsgrupp om Villkor vid utlandsresor fortsätter sitt partsgemensamma arbete omfattande avtalsområde Gruvor, Sågverk samt BÄF. Arbetsgruppens uppdrag är att analysera och sammanställa vilka villkor som kan gälla om utlandsreglemente eller lokal överenskommelse saknas. Parterna är överens om att vad gäller SVEMEK följa det arbete som bedrivs inom arbetsgruppen och kan ta del av resultatet.

Mer information

Har du frågor om överenskommelsen är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Leif Nordin, avtalsansvarig på Ledarna, leif.nordin@ledarna.se.