Fler nyheter
Avtalsnyhet 20 april 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och SKL

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Sveriges kommuner och landsting har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom kommuner, landsting och närstående verksamheter som omfattas av det kommunala avtalet.

Avtalet gäller från den 1 april 2017 till och med 31 mars 2020 om inget annat anges.

Nyheter i avtalet

  • Tydligare skrivningar om möjlighet till löneväxling enligt AKAP-KL (pensionsavtalet för arbetstagare hos kommunal arbetsgivare).
  • Skyldighet att anmäla bisyssla införs i avtalet.
  • Ersättning vid jour och beredskap utges från 130:e timman istället för som idag från timma 150.
  • Ob-ersättningen höjs i enlighet med nivån i industriavtalet.
  • Ersättningen vid jour och beredskap höjs i enlighet med nivån i industriavtalet.
  • Den förhöjda ersättningen under helg höjs från 100 till 110 procent.
  • Rätt till förstagångsbesök hos tandläkaren utan löneavdrag vid akut sjukdom eller olyckshändelse.
  • Förändring i § 28 mom 9 AB där sjuklönen, som idag utges i 180 dagar, ersätts med en försäkringslösning via AFA. Denna lösning kommer liksom tidigare omfatta 180 dagar men även ge möjlighet till rehabiliteringsåtgärder och krav på arbetsgivaren att utreda omplaceringsmöjligheter etcetera. Försäkringen gäller, till skillnad från idag, också personer som ej beviljats sjukpenning. Förändringen gäller från 1 januari 2018.

Partsgemensamt arbete om friskare arbetsliv

Överenskommelse om friskare arbetsliv och att partsgemensamt arbete för att förebygga ohälsa ska genomföras under avtalsperioden.

Löneprocess och lönespridning

Ett partsgemensamt arbete om lönespridning ska genomföras under 2018. Arbetet, som utgår från avtalets bilaga 5, syftar till att stärka det lönepolitiska arbetet med lönestruktur och ändamålsenlig lönespridning.

Centrala parter ska genomföra workshops för erfarenhetsutbyte men genom lokala workshops ska verktyg tillgängliggöras för lönesättande chefer. Uppföljning av arbetet ska ske både centralt och lokalt under 2020.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11.