Fler nyheter
Avtalsnyhet 4 december 2019

Nytt avtal mellan Ledarna och SKR respektive Sobona

Ledarna har (inom ramen för OFR – offentliganställdas förhandlingsråd) tecknat en principöverenskommelse om nytt kompetens- och omställningsavtal med SKR och Sobona.

Överenskommelsen innehåller också nya regler gällande uppsägning i allmänna bestämmelser (AB).

Avtalet ska gälla från den 1 maj 2020 och tills vidare. Nuvarande tillfälliga avtal prolongeras till den 30 april.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma inom kommuner, regioner och kommunala bolag.

Nyheter i avtalet:

  • Visstidsanställda ska omfattas av förebyggande insatser
  • Anställda som avslutat rehabiliteringsåtgärder ska omfattas av hela avtalet
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet
  • Förebyggande insatser som finns i TLO-KL byggs in i det nya avtalet
  • Turordningsreglerna permanentas 1 maj 2020
  • I överenskommelsen tydliggörs möjligheterna till sammanläggning av kretsar då enmanskretsar blir aktuella vid arbetsbrist. Instrumentet konsultation blir också tillämpligt vid sådana fall
  • Bestämmelser om ekonomiska förmåner avseende lön under ledighet från arbetet respektive särskild och kompletterande omställningsersättning
  • Tillgängliga medel för omställningsinsatser enligt TLO-KL under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11.