Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 juni 2021

Nytt avtal mellan Ledarna och SKR respektive Sobona

Ledarna har tillsammans med övriga fackliga organisationer inom välfärden tecknat nya regler som ska tillämpas vid krisläge som omfattar kommuner, regioner och kommunförbund.

Under pandemin har krislägesavtalet aktiverats vid flera tillfällen och inom flera regioner. Många medarbetare inom välfärden har arbetat på sin yttersta förmåga under väldigt lång tid.

De nya delarna i avtalet har tillkommit för att komma till rätta med vissa brister som uppdagats. Dessa syftar till att garantera möjlighet till återhämtning och innebär också högre ersättning när avtalet tillämpas under längre tid.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma inom kommuner, regioner och kommunala bolag.

Nyheter i avtalet

  • I det uppdaterade krislägesavtalet är tiden som arbetstagare kan gå på krislägesavtalet begränsad till högst åtta veckor.
  • Efter åtta veckor inträder en karensperiod under vilken individen inte ska gå på avtalet. En förlängning kan endast ske om det är absolut nödvändigt att anvisa just den enskilda medarbetaren.
  • Tiden för återhämtning efter sista arbetspasset på krislägesavtalet utökas från 24 timmar till 36 timmar.
  • Vid en förlängning efter åtta veckor får anvisningstiden vara högst två veckor i taget.
  • Krisersättningen höjs från 120 till 130 procent, vilket ger en ersättning på 230 procent av lönen per timme.
  • Ersättningen vid uttag av särskild nödfallsövertid höjs från 150 till 180 procent, vilket ger en ersättning på 280 procent av lönen per timme.
  • Enligt de uppdaterade reglerna kan båda parterna påkalla konsultation.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11.