Fler nyheter
Avtalsnyhet 6 november 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och SKL och Pacta

Sveriges chefsorganisation Ledarna har inom ramen för OFR tecknat ett nytt avtal om samverkan och arbetsmiljö med SKL och Pacta. Avtalet gäller från den 1 november 2017 och tills vidare.

Det nya avtalet syftar liksom det tidigare till att stärka lokal samverkan där fokus på arbetsmiljö och hållbarhet tydliggörs i det nya avtalet. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer inom avtalsområdet SKL och Pacta.

Nyheter i avtalet

  • Samverkansavtalet får nytt namn: Avtal om samverkan och arbetsmiljö.
  • Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö.
  • Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå.
  • Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Med ett lokalt samverkansavtal kan informations- och förhandlingsskyldighet som följer av MBL och samverkan som regleras i arbetsmiljölagen regleras tas om hand i ett och samma avtal. Avtalet syftar till att stärka det lokala arbetsmiljöarbetet. I avtalet hänvisas också till Sunt arbetsliv som samarbetspartner i arbetsmiljöfrågor.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11.