Fler nyheter
Avtalsnyhet 20 oktober 2020

Överenskommelsen om tryggheten på arbetsmarknaden

Den överenskommelse som PTK och Svenskt Näringsliv står bakom innebär ett nytt och mer offensivt system för trygghet på arbetsmarknaden. Överenskommelsen offentliggörs nu i sin helhet, och här följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur de privatanställda tjänstemännens perspektiv.

Det förslag som PTK och Svenskt Näringsliv sagt ja till är ett bra avtal för Sveriges chefer. Det finns i det här avtalet ett utvecklat och genomarbetat förslag för kompetensutveckling. Det finns en utvecklad omställningsorganisation. Det finns tydliga förändringar i LAS vilket är rimligt utifrån vad som föreslås inom kompetens och omställningsområdet. Förslaget ger Sveriges chefer och företag en möjlighet att genom en moderniserad arbetsrätt och utökad anställningstrygghet möta dagens och morgondagens konkurrens på svensk arbetsmarknad, säger Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.


Överenskommelsen i korthet:

  • Överenskommelsen innebär en breddad syn på anställningstrygghet, till att vid sidan om anställningsskydd också handla om den trygghet som ligger i möjligheten att utveckla kompetens för det jobb man har eller för det jobb man vill ha i framtiden.
  • Kraftfullt förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Ett kompetensstöd inrättas som ger individen rätt till ekonomiskt stöd för korta och längre utbildningar för att utveckla sin kompetens i anställning och mellan jobb.
  • Överenskommelsen vilar på fyra ben: Anställningsskydd, stöd i omställning, rätt till kompetensutveckling och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Visstidsanställda och de som jobbar på företag utan kollektivavtal omfattas.

Vad parterna har kommit överens om kan du läsa på PTK:s webbsida

Läs också PTK står fast vid överenskommelsen