Fler nyheter
Avtalsnyhet 19 december 2019

Parterna överens om att fortsätta förhandla

I dag har LO, PTK och Svenskt Näringsliv enats om en avsiktsförklaring som sätter ramarna för fortsatta förhandlingar om flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Kompetensutveckling, rätt stöd i omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är frågor som lyfts i det fortsatta arbetet.

– Ledarna är en del av PTK och vi ställer oss bakom avsiktsförklaringen. Denna förhandling rymmer stora och komplicerade frågor där målet är att stärka anställningstryggheten på svensk arbetsmarknad, säger Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.

Parterna är nu överens om att fortsätta förhandlingarna, och om en avsiktsförklaring som sätter ett ramverk för det fortsatta arbetet. Det innebär att parterna har kommit överens om vad som ska analyseras vidare och vad som ska fortsätta att förhandlas om när förhandlingarna återupptas i augusti. De förhandlande parterna har ett gemensamt intresse att åstadkomma anställningstrygghet och flexibilitet i arbetslivet.

– Ledarna kommer även fortsättningsvis att ta aktiv del i förhandlingen och vår förhoppning är att frågorna kommer att kunna lösas genom överenskommelser mellan parterna, säger Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.

Mer information läser du hos PTK: Parterna överens om att fortsätta förhandla