Fler nyheter
Avtalsnyhet 5 juli 2018

Tjänstepension säkras för dig som arbetat i kommun och landsting

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

I januari uppmärksammades att många pensionärer som omfattas av de äldre tjänstepensionsavtalen PA-KL, PAK och LPAK fick sin tjänstepension kraftigt sänkt.

I och med kompletteringen av avtalen, som de fackliga parterna nu har kommit överens om tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona (fd Pacta och KFS), kommer inte detta kunna ske i framtiden.

Läs pressmeddelande hos OFR: Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

Nyhet i januari 2018: Förhandlingsframställan om pension