Fler nyheter
Avtalsnyhet 4 oktober 2017

Treårigt avtal klart för staten

Förhandlingsorganet OFR/S,P,O* har idag tecknat ett nytt centralt avtal med Arbetsgivarverket. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017 fram till och med 30 september 2020.

Nu är den sista stora avtalsrörelsen klar. Förbunden inom OFR/S,P,O har samsyn med Arbetsgivarverket om utmaningarna inom staten och hur vi bäst möter dessa. Bland annat när det gäller att lokala parter har möjlighet att reglera villkor vid flytt av myndigheter och ett gemensamt fokus för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Även det fackliga samarbetet med Seko och Saco-S har fungerat bra och varit avgörande för framgångarna i årets avtalsrörelse.

Avtalet i korthet:

  • 6,5 procent i löneutrymme över 3 år
  • Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
  • Föräldralediga ska inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
  • Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar

För mer information, välkommen att kontakta Anna Nilsson, avtalsansvarig på Ledarna, anna.nilsson@ledarna.se.

 

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna och Ledarna.