Fler nyheter
Avtalsnyhet 3 juni 2024

Vårdförbundets varsel om konflikt: Vad innebär det för Ledarnas medlemmar?

Vad innebär Vårdförbundets varsel om konflikt på arbetsplatser inom Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona-företag?

Vårdförbundet har under flera månader förhandlat om kollektivavtal utan framgång. Vårdförbundet har tidigare varslat om övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad mot SKR och Sobona. Den 23 respektive 28 maj varslade vårdförbundet om utökade konfliktåtgärder som avser arbetsnedläggning. Strisdsårgärderna beräknas träda i kraft 4 juni respektive 11 juni, om ingen överenskommelse nås innan dess.

Ledarna har per den 1 april 2024 tecknat kollektivavtal med SKR och Sobona och förhåller sig neutralt.

Detta innebär att en medlem i Ledarna ska, på vanligt sätt, gå till arbetet och utföra de uppdrag och åligganden som är förenade med tjänsten eller befattningen. Arbete eller arbetsuppgifter som kan hänföras till eller omfattas av varsel eller vidtagen konfliktåtgärd behöver du inte utföra om du inte vill, arbetsgivaren kan inte kräva det av dig. Du har alltså rätt att förhålla dig neutral, den rätten har du enligt arbetsrätten.

Du hittar mer information om konflikten på Vårdförbundets respektive SKR:s webbplatser.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur konflikten påverkar dig.