Fler nyheter
Debatt 5 mars 2018

Alla gynnas av delad föräldraförsäkring (slutreplik)

Kvinnors sämre löneutveckling och lägre pension som följd av föräldraförsäkringsuttaget drabbar inte bara chefer. Det hämmar alla kvinnors förutsättningar på flera plan – och påverkar även män negativt, konstaterar Annika Elias, ordförande för Ledarna, i en replik till Per Kågesson.

SLUTREPLIK. Per Kågesson angriper min och chefsorganisationen Ledarnas debatt om karriär, lön och jämställdhet. Men kvinnors sämre löneutveckling och lägre pension som följd av föräldraförsäkringsuttaget drabbar inte bara chefer. Det hämmar alla kvinnors förutsättningar på flera plan – och påverkar även män negativt. Efter #metoo måste vi komma tillrätta med den skeva maktbalansen i arbetslivet och vidta åtgärder för ökad jämställdhet generellt. Inte minst barnen tjänar på detta.

Per Kågesson misstänkliggör ordet karriär, med andra ord människors önskan att kompetensutvecklas och kanske vilja bli chef. Chefer, som Ledarna företräder, finns i alla yrken, branscher och på alla nivåer. Att Kågesson kallar dem en elit är en aning ohederligt. Visst besitter chefer makt. Men jag ser inte att majoriteten av de chefer som går till sina jobb varje dag och arbetar för att verksamheter och medarbetare ska utvecklas och uppnå sina mål, upplever sig som en elit.

Per Kågesson har skrivit en bok om att vi inte ska bli jämställda på männens villkor. Därför är det trist att hans debattartikel genomsyras av hans idéer om hur dessa villkor ändå måste efterlevas. På Ledarna har vi en betydligt positivare syn på mäns vilja och kapacitet som föräldrar. Men vi tror också att männen behöver stöd i undanröjandet av daterade föreställningar om könsroller och föräldraskap. Där är en 50/50-fördelning av föräldraförsäkringen en av åtgärderna.

Under höstens #metoo-upprop blev det tydligt hur ojämställt samhället är. Maktbalansen saknas. Det kräver stora, strukturella förändringar. Kanske framförallt på landets arbetsplatser, där ojämställdheten ofta kommer till uttryck. Ledarna är säkra på att arbetslivet gynnas av att chefer, ledningsgrupper och styrelser speglar det svenska samhället i stort, och att förebildens kraft är stark. Det är bara en av anledningarna till att de kvinnor som vill måste få samma möjligheter som männen att ta sig ända in i styrelserummen.

Annika Elias
ordförande, Ledarna

Slutrepliken publicerades hos Dagens samhälle den 5 mars 2018.

Läs också

Per Kågesons replik hos Dagens samhälle: Elitens karriärer bör inte styra föräldraförsäkringen

Ledarnas debattartikel hos Dagens samhälle: Dela föräldraförsäkringen lika