Fler nyheter
Debatt 6 december 2019

Börja uppifrån för att klimatanpassa arbetslivet

I Madrid pågår FN:s klimatmöte, och EU har utlyst klimatnödläge. Nu måste chefer och ledare ta nästa steg och anta de utmaningar som de klimatstrejkande ungdomarna gett oss i att ta forskningens varningar på allvar.

Det kan låta skrämmande, men är samtidigt en möjlighet för oss som företräder chefer och ledare, nyckelföretag i samhället och betydelsefulla offentliga institutioner. Vi måste med ett tydligt ledarskap skapa organisationer som kan vara med och forma ett hållbart samhälle.

Avgörande blir att klara den omställning som måste ske på många arbetsplatser för att verksamheterna ska stå fortsatt starka och kunna utvecklas, till exempel genom fortbildning och utbildning i nya färdigheter för stora grupper. Vi har redan verktygen för detta arbete i Sverige genom våra omställningsavtal.

Arbetsmarknadens parter har byggt upp system och mekanismer som möjliggjort övergångar från föråldrade verksamheter, arbetssätt och yrkeskategorier, till nya som bidragit till att utveckla svensk arbetsmarknad. En stor framgångsfaktor har varit att vi ser varandra som samarbetsparter snarare än motparter – alla måste vi bidra till lösningen.

Ny teknik och nya affärsmodeller, som leder till produkter och tjänster som skapar hållbar tillväxt samtidigt som vi tar mindre resurser i anspråk, är starten för en lyckad omställning av samhället. Detta visas upp i de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som hittills 13 olika branscher tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Genom forskning, utveckling och innovation kan svenska företag skaffa sig en konkurrensfördel, och samtidigt bidra till att lösa de samhällsproblem som vi står inför. Vi uppmanar chefer att se möjligheterna.

  • Analysera den egna verksamheten. Vilka delar skulle kunna förbättras i organisationen utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
  • En klimatanpassad affärsstrategi. Se över hur den egna verksamheten kan bidra till att utveckla tjänster och produkter som skapar hållbar tillväxt. Det är också ett sätt att stärka konkurrenskraft och varumärke, och för att säkra kompetensförsörjningen när hållbarhet blir allt viktigare för Sveriges unga.
  • Låt klimatarbetet prägla hela organisationen. Hur kan alla bli delaktiga i att ta fram nya produkter och tjänster som bidrar till både lönsamhet och ett hållbart samhälle?

Det finns fortfarande tid att vända utvecklingen. Då krävs ett modigt och innovativt ledarskap.

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Thomas Erséus, vd Almega
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Läs debattartikeln hos GP: Börja uppifrån för att klimatanpassa arbetslivet