Fler nyheter
Debatt 20 september 2023

Börsens stora vd-tapp kräver åtgärder för jämställdhet och kompetens

Den senaste tiden har vi sett hur kvinnliga vd:ar fått lämna sina positioner i strid ström. Knappt 10 procent av 135 storbolag har idag en kvinna som vd. Det är mycket oroväckande och en tydlig bild av att Sverige halkar efter i jämställdhet. Det duger inte! Denna utveckling är ohållbar och kräver omfattande åtgärder, menar Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Om kvinnor inte bara väljs bort från, utan även väljer bort chefskarriärer är det ett enormt slöseri med resurser. Av Sveriges samtliga chefer är bara fyra av tio kvinnor, men på de högsta chefsnivåerna är denna siffra ännu lägre. För oss på Ledarna handlar jämställdhet om rätten att bedömas utifrån kompetens. Det är en grundläggande rättighetsfråga som berör chefsförsörjning och verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga samt arbetsmiljö.

För att fler kvinnor ska vilja bli toppchefer och inte förbigås på grund av diskriminering, behövs tydliga karriärvägar och förebilder. Utan fler jämställda högsta ledningar riskerar vi att tappa kompetens och endast befästa manliga strukturer i näringslivet. Alla chefer, oavsett kön, ska ha likvärdiga förutsättningar för sina uppdrag.

De senaste händelserna inom börsbolagen doftar av en dold kvotering av män som bygger på starka normer om vem som kan och vill bli chef. Vi på Ledarna har länge förespråkat en öppen och lagstiftad kvotering för jämnare könsfördelning bland ledamöterna i börsbolagens styrelser. Det är ett viktigt steg mot mer jämställda ledningsgrupper.

Vi förespråkar även en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring som delas lika mellan vårdnadshavarna. Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för en rättvisare arbetsmiljö och kvinnors möjlighet till karriär- och löneutveckling.

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och det är avgörande att säkerställa lika möjligheter och rättigheter oavsett kön. En jämnare könsfördelning bland chefer är en viktig del av detta mål. Det är viktigt för att säkerställa att svensk kompetensförsörjning säkras på både kort och lång sikt. Svenskt näringsliv står inför en historisk omställning till hållbar produktion. Vi kan inte längre tillåta oss att slösa bort potential och talang. I stället måste vi uppmuntra, synliggöra och bana väg för en positiv samhällsutveckling på högsta nivå.

Sammanfattningsvis, vi behöver säkra en framtid där de mest kompetenta blir ledare i börsbolagen. Därför måste vi arbeta för:

  • En långsiktig strategi med krav och tydliga mål kring hur sammansättningen och chefsförsörjningen ska se ut i framtiden, med tydligt ledarskap från styrelsen.
  • En lagstiftad kvotering för jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser.
  • En fullt ut individualiserad föräldraförsäkring för att främja jämställdhet och lika karriärmöjligheter för kvinnor och män.

Det duger inte längre att fortsätta att tappa kompetens och potential. Det är dags att agera för mer inkludering och jämställdhet i svenska börsbolag.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Läs debattartikeln på di.se: Börsens stora vd-tapp kräver åtgärder för jämställdhet och kompetens