Fler nyheter
Debatt 9 december 2022

Chefens roll är inte att göra alla glada

Debatten om distans- och hybridarbete blir snabbt polariserad. Alltför ofta utgår den från snäva perspektiv och personliga preferenser snarare än analys och fakta. Men vad säger Sveriges chefer om distansarbete? Det är ju trots allt de som ska leda och fördela arbetet på den nya normala arbetsplatsen.
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Vi på Ledarna vet. I vår undersökning Framtiden efter det nya normala har vi frågat 5 000 chefer om deras inställning till distansarbete och vad de tror om utvecklingen kommande tre år. Deras samlade bedömning är att både omfattning och frekvens av distansarbete kommer att öka. De tror också att fler anställda i högre grad kommer att anpassa sina arbetstider individuellt. Att vara chef och att leda verksamhet och medarbetare blir därmed ett alltmer komplext uppdrag när arbetet blir mer splittrat i tid och rum.

Med det sagt är det viktigt att komma ihåg att de flesta på svensk arbetsmarknad har arbeten som förutsätter att såväl chefer som medarbetare är på arbetsplatsen. För dem upplevs debatten om distansarbete inte särskilt relevant, ibland kanske rent av provocerande.

Men för chefer i verksamheter där distansarbete är en möjlighet och som nu ska leda i en hybrid miljö är det en stor fråga. Trots att vi i vår undersökning kan se att en majoritet av cheferna upplever att deras eget arbete påverkats positivt av distansarbete så finns det en utbredd oro. Dels för hur relationen till medarbetarna påverkas, dels kring hur organisationens produktivitet påverkas på lite längre sikt.

Fler än sex av tio chefer svarar att den gemensamma sammanhållningen mellan medarbetare och organisationskulturen påverkas negativt av ökat distansarbete. Och som vi vet är kulturen på en arbetsplats en oerhört viktig framgångsfaktor för alla typer av verksamheter.

När fler medarbetare själva vill välja när och var de ska arbeta ställs chefer inför svåra koordineringsproblem som tar alltmer arbetstid i anspråk. Hur organiserar man samarbete mellan medarbetare? Hur säkerställer man kommunikation och kunskapsspridning, arbetsmiljö och förutsättningarna för ansvarstagande och ansvarsutkrävande? Dessa frågor ska hanteras samtidigt som chefer behöver lägga alltmer tid på administration och uppföljning, strategiskt arbete samt coachning och utveckling av medarbetare. Det är en ekvation som inte går ihop.

I debatten förekommer ofta resonemang om att den hybrida arbetsplatsen är framtiden och att chefer bara ska förhålla sig till detta och anpassa sitt ledarskap därefter. Men som verksam chef går det inte att utgå från önsketänkande om vare sig medarbetares förmåga till självledarskap eller teknikens möjligheter. Chefer leder medarbetare och verksamheter i en verklighet som är mer komplex än vad olika teorier gör gällande, även om teorier ibland kan vara till stöd och hjälp.

Det är chefens ansvar och uppdrag att leda och fördela arbetet utifrån vad verksamheten kräver. Chefens uppdrag är inte att göra alla glada eller att curla medarbetare och se till att allt fungerar för att alla fritt ska kunna välja var och när arbetet ska utföras.

Verksamheter som vill lyckas måste skapa förutsättningar för alla på arbetsplatsen att göra sitt jobb – och det inbegriper att chefen måste få vara chef. Och den som vill attrahera de bästa cheferna måste ha attraktiva chefsuppdrag. Vi vet att chefer drivs av att utveckla medarbetare och verksamhet och nå förbättrat resultat.

Debatten om den hybrida arbetsplatsen får ofta slagsida med ett ensidigt medarbetarperspektiv. Samtidigt vet vi att chefer på alla nivåer spelar en nyckelroll i att omsätta idéer och strategier i daglig verksamhet. De driver den utveckling som tar oss in i framtiden. För att göra det möjligt behöver chefer rätt förutsättningar att utöva ett gott ledarskap. Det lönar sig för chefer, medarbetare, verksamheter och för samhället i stort.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna