Fler nyheter
Debatt 12 juli 2012

Delad föräldraförsäkring krävs för jämställdhet bland chefer

Med en demografisk utveckling där allt färre yrkesaktiva ska försörja allt fler kan inte urvalet till chefsbefattningar göras ur halva befolkningen på grundval av att unga kvinnor ses som en risk.

Tretton unga KD-kvinnor skriver och betackar sig försök att hjälpa jämställdheten på traven genom politiska åtgärder. De är uppväxta i en tid då könsroller inte begränsat dem och de vill istället ha makten över sina egna liv. Det största hotet mot deras självbestämmande är en mer individualiserad föräldraförsäkring.

Men hur tror de att deras obegränsade möjligheter har uppstått? Utan tidigare jämställdhetsreformer som gjort det möjligt att som kvinna spela en roll utanför hemmet? En rad av reformer där en mer individualiserad föräldraförsäkring endast är ett logiskt nästa steg.

En reform som dessutom ger Sverige förutsättningar att klara av den strukturella arbetskraftsbrist som nu på allvar hotar vår konkurrenskraft. För den demografiska utvecklingen i Europa gör att vår arbetsmarknad inom några få år kommer att skrika högt efter chefer och specialister.

Samtidigt har ökningen av antalet kvinnor i börsbolagens styrelser i princip avstannat och unga kvinnliga topptalanger har 10 000 kr lägre snittlön än deras manliga kollegor. I världens mest jämställda land Sverige är skillnaden i lönekuvertet mellan en helt vanlig manlig och kvinnlig chef i genomsnitt 1 700 kr i månaden, utan att vi kan förklara vad det beror på. Ja, utöver kön, det vill säga.

Vi menar att det enda sättet att få en mer jämställd arbetsmarknad i allmänhet och chefsmarknad i synnerhet är att individualisera föräldraförsäkringen ytterligare. Det är den enklaste strukturella reformen för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor att göra karriär och på så sätt i högre utsträckning komma ifråga för chefsansvar på alla nivåer.

Med en konkurrens från omvärlden och en demografisk utveckling där allt färre yrkesaktiva ska försörja allt fler kan inte urvalet till chefsbefattningar och specialistjobb göras ur halva befolkningen på grundval av att unga kvinnor ses som en risk istället för en tillgång.

Den svenska föräldraförsäkringen är världens mest generösa. Det är därför inget som helst problem att vika en tredjedel eller till och med så mycket som hälften till vardera föräldern.

Men framförallt, utöver de helt uppenbara arbetsmarknadspolitiska vinsterna finns det något som kanske är ännu viktigare. Att fler pappor - både chefer och andra - får möjlighet att ta sin del av föräldraskapet utan att behöva övertyga kollegor och chefer om att det är fullt i sin ordning att stanna hemma med sitt barn.

Det är fortfarande ingen självklarhet att vara chef och förälder.

Klara Adolphson, jämställdhetsdebattör och ledarskapsexpert Ledarna
Tomas Oskarsson, förbundssekreterare Ledarna

Artikeln publicerades på Newsmill.