Fler nyheter
Debatt 20 januari 2012

Den lokala lönebildningen inom handeln har misslyckats

När detaljhandelns nuvarande kollektivavtal blev klart 2010 jublade Svensk Handel. Avtalet innebar att en stor del av löneökningarna skulle fördelas individuellt efter medarbetarnas prestation, istället för som tidigare generellt för alla.

När detaljhandelns nuvarande kollektivavtal blev klart 2010 jublade Svensk Handel. Avtalet innebar att en stor del av löneökningarna skulle fördelas individuellt efter medarbetarnas prestation, istället för som tidigare generellt för alla.

Vi i chefsorganisationen Ledarna gladde oss också eftersom även vi arbetar för en modernisering av lönebildningen i Sverige. Vi vet att de allra flesta som jobbar - i synnerhet unga, där många arbetar just inom handeln - vill att lönen ska bestämmas direkt mellan chef och medarbetare, inte i ett konferensrum i Stockholm.

Tyvärr fruktar vi att glädjen var förhastad. Mycket tyder på att den lokala lönebildningen inom handeln har misslyckats, och för det bär arbetsgivarna ett tungt ansvar.

Ett talande exempel är den butikschef inom ett stort handelsföretag som nyligen blev avskedad efter att ha uppmuntrat duktiga medarbetare med presentkort. Butikschefen bröt mot företagets policy, därom råder inget tvivel. Samtidigt var presentkorten butikschefens enda möjlighet att belöna ambitiösa medarbetare eftersom företaget hade förbjudit chefen att höja deras löner - trots att butiken tack vare sina duktiga anställda hade vänt miljonförlust till plusresultat.

Tyvärr hör vi många vittnesmål om att företag inom handeln smetar ut de individuella lönepotterna lika för alla. Arbetsgivare som i retoriken slåss för modern lönebildning faller till föga när retoriken ska omsättas i praktik. Även Svensk Handels vd Dag Klackenberg har erkänt detta i flera intervjuer.

Vi undrar därför: Vad gör Svensk Handel konkret när medlemsföretagen missbrukar den lokala lönebildningen? Vilka åtgärder vidtar ni när chefer förbjuds att belöna duktiga medarbetare?

Om vårt gemensamma arbeta för modern lönebildning ska vara trovärdigt måste missbruket stoppas. Fackförbund som vågar teckna modernare avtal - så som Handelsanställdas förbund gjorde 2010 när man kom överens med Svensk Handel om att utöka den individuella lönepotten - får aldrig straffas för den risk de tar.

Annika Elias, ordförande Ledarna
Johan Wiberg, föreningsordförande, Ledarna inom handeln

Denna debattartikel är publicerad i Dagens Handel vecka 1-3 2012.