Fler nyheter
Debatt 31 augusti 2011

Det är dags att kvotera nu!

”Könskvotering till börsbolagens styrelser kan bli den katalysator som äntligen ger resultat för jämställdhetsarbete som pågått i decennier. Hur länge ska vi låta resursslöseriet pågå?” skriver Klara Adolphson, jämställdhets- och ledarskapsexpert på Ledarna, i en debattartikel på passagen.se.

”Jag vill inte bli inkvoterad!” Så säger många av de unga och väldigt framgångsrika kvinnliga chefer som jag träffar. Och ändå är det paradoxalt nog just det många av dem är – inkvoterade.

Det jag menar är att om de inte blivit uppmärksammade och rekryterade för sin kompetens av någon ovanligt vaken chef, så hade deras plats antagligen av ren slentrian givits till en, kanske inte lika kompetent, man. Detta för att vi fortfarande automatiskt sätter likhetstecken mellan orden kompetent och man.

Det är tur att det finns en och annan skarpsynt chef därute som ser och synliggör kvinnors kompetens. För över lag verkar det tyvärr som att Sveriges näringsliv med börsbolagens styrelser i spetsen inte har fattat att kvinnor är kompetenta. De envisas istället med att kvotera in män bara på grund av deras kön.

Det behövs mer förebilder och det behövs en modernare syn på hur en chef är och ser ut. Utan mer jämställda högsta ledningar kommer chefsrekryteringarna att fortsätta att avspegla och cementera den befintliga strukturen i näringslivet. En verklighet där knappt 30 procent av chefer är kvinnor och 97 procent av vd:arna i börsbolagen är män.

För det sorgliga är att utvecklingen i Sverige har stagnerat. Antalet kvinnor på toppositioner i Sverige ökar inte. Det hjälper inte ens att kvinnor är mer utbildade och har bättre betyg, eller att de utgör halva arbetskraften. Kvinnor är fortfarande i minoritet på chefsbefattningarna, trots att Sverige länge ansetts vara världens mest jämställda land.

Många andra länder som Norge, Island, Spanien och nu senast Frankrike har insett att konkurrenskraft och utveckling förutsätter att ett lands bästa och skarpaste personer engageras i ledning och styrning av näringslivet oavsett kön. Att jämställdhet på arbetsmarknaden är en konkurrensfördel.

För det handlar faktiskt om Sveriges konkurrenskraft och ledarförsörjning i det svenska näringslivet. Nu lämnar 40-talisterna, med en hög andel chefer, i allt snabbare takt arbetsmarknaden och måste ersättas.

Kvotering verkar mer och mer vara en förutsättning för att kvinnor äntligen ska ha samma möjlighet att fullt ut medverka på arbetsmarknaden. Att kvinnor ska ha makt och ansvar på den svenska arbetsmarknaden, på alla nivåer – både som chefer och medlemmar i ledningsgrupper och styrelser.

Ett beslut om könskvotering till börsbolagens styrelser kan bli den katalysator som äntligen ger resultat för jämställdhetsarbete som pågått i decennier, och som fram till inte så länge sedan placerade Sverige i toppen av jämställdhetsligan i internationella jämförelser. Hur länge ska vi låta resursslöseriet pågå? Det är dags att kvotera nu!

Klara Adolphson, jämställdhets- och ledarskapsexpert, Ledarna

Debattartikeln publicerades på passagen.se.