Fler nyheter
Debatt 3 november 2011

Facket ska inte bestämma över svenskarnas löner

SLUTREPLIK. Unionens förhandlingschef Niklas Hjert menar (Aftonbladet 2/11) att dagens svenska lönebildning fungerar bra. Vi vet, genom egna och andras undersökningar, att varken chefer eller medarbetare tycker att så är fallet.

Många upplever att de har små eller inga möjligheter att påverka sin löneutveckling – även de som på papperet omfattas av individuella löner. Detta på grund av att så stor del av utrymmet i kollektivavtalen är öronmärkt för till exempel generella påslag, och att många arbetsgivare ger obefintligt eller begränsat mandat till sina lönesättande chefer.

Därför måste nu fack och arbetsgivare ta gemensamt ansvar för att förnya lönebildningen.

Fackförbunden genom att inse att morgondagens kollektivavtal inte kan diktera procentsatser eller fördela löneutrymme mellan grupper. Istället ska avtalen stödja arbetstagaren att själv förhandla, och facket vara en nagel i ögat på de arbetsgivare som slarvar med löneprocessen. I Ledarna accepterar vi inte att en medlem blir utan löneutveckling – då griper vi in och kräver en förklaring och en åtgärdsplan.

Arbetsgivarna måste å sin sida ta ansvar för att avtalen efterlevs. Företagen måste ha den kunskap och det engagemang som behövs, och lönesättande chefer ges det ekonomiska mandat som krävs för att sätta individuella löner.

För vi anser, till skillnad från Niklas Hjert, att det inte är han som ska ha mandat över svenskarnas löner. Det ska cheferna ute på arbetsplatserna ha, precis som de har mandat att fatta andra beslut som rör medarbetare och verksamhet.

Annika Elias, ordförande Ledarna

Slutrepliken publicerad i Aftonbladet den 3 november 2011.