Fler nyheter
Debatt 20 februari 2023

Fler chefer borde vara introverta

I Sverige är det extra svårt att bli chef om man är introvert. Men mer eftertänksamma, inlyssnande och stillsamma drag kan i många chefsroller vara mycket värdefulla, skriver Ledarnas Joakim Pettersson och Anki Udd.
Joakim Pettersson och Anki Udd.

Är du en av dem som när du växte upp och gick i skolan uppmanades att ta mer plats och ta för dig? Föredrog du att leka för dig själv eller med en liten grupp vänner, framför stora grupper av barn? Kanske har du helt enkelt en introvert personlighet.

Vi lever i ett samhälle där det extroverta är norm. Som introvert upplever man ett tryck att anpassa sig, vilket ofta påverkar självbild och självkänsla. Normen är särskilt stark i västvärlden, inte minst här i Sverige.

Det är extra tydligt i arbetslivet och kan bli exkluderande för den med en introvert personlighet. Det gäller inte minst i synen på vem som kan och vill bli chef. Ledarna publicerar nu en ny rapportsom utmanar normen om att bra chefer ska vara extroverta och lyfter fram värdet av att också introverta väljer chefsyrket.

Rapport: Introvert och chef – ett underskattat drag?

Den extroverta personligheten upplevs ofta som social, utåtriktad och energisk. Det är karaktärsdrag som förknippas med den typiska bilden av en chef. Men den introverta personlighetens mer eftertänksamma, inlyssnande och stillsamma drag kan i många chefsroller och situationer vara mycket värdefulla.

Dagens arbetsliv en större utmaning för introverta än för extroverta. Grupparbete, kontorslandskap och mötesintensiva dagar kan ge energi för den extroverta men kostar på för den introverta.

Om ledningen saknar förståelse och kunskap om introvertas behov är risken stor att förutsättningar och arbetsmiljö försämras för gruppen. Då riskerar organisationen att förlora viktig kompetens. Vi behöver kognitiv mångfald på chefspositioner.

Extro- eller introversion är något vi har med oss sedan födseln och nästan var tredje person i västvärlden är introvert. En undersökning av 22 000 personlighetstestade chefer från 116 länder visade att 35 procent av dem var introverta.

Globalt är introverta inte underrepresenterade bland chefer, men det är stora skillnader mellan länder. I Sydkorea var hela 58 procent av cheferna introverta. I Sverige var det bara 23 procent, lägst andel av alla jämförda länder.

Den typiska bilden av chefen som en utåtriktad person som vill stå i centrum och ta plats gör att många introverta väljer bort chefsyrket i tron att det inte är något för dem, trots att de har chefspotential. Den extroverta normen verkar också i rekryteringsprocesserna. Det finns fördomar om att introverta inte kommer att trivas i en ledarroll och det läggs stor vikt vid att göra ett bra första intryck, vilket ofta sammankopplas med att vara spontan och utåtriktad.

Introversion handlar inte om bristande social kompetens eller blyghet. Olikheten ligger i hur vi laddar vår mentala energi och vart vi riktar den – utåt mot omvärlden, eller inåt mot våra egna tankar och reflektioner. Det ena är inte bättre eller sämre än det andra och alla har tillgång till både det introverta och det extroverta men vi föredrar och känner oss mer bekväma med det ena eller andra.

För att få de bästa cheferna så behöver bilden av vem som kan vara chef breddas. Kompetensbaserad rekrytering kan hjälpa arbetsgivare att se förbi ideal, normer och eventuella fördomar. När fokus läggs på den sökandes erfarenheter och kompetenser minskar risken att man anställer baserat på förutfattade meningar.

Så välj inte bort de mer eftertänksamma, inlyssnande och stillsamma kandidaterna bara för att normen är att det är de som hörs och syns mest som är de som är bäst lämpade som chefer och ledare. Det är slöseri med såväl resurser som kompetens.

Joakim Pettersson, chef Samhälle & utredning, Ledarna
Anki Udd, ledarskapsutvecklare, Ledarna