Fler nyheter
Debatt 7 november 2016

Ge mamma chansen – dela lika på tiden

Just nu pågår utredningen om framtidens föräldraförsäkring och nyligen presenterade utredaren en delredovisning. Den handlade om föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn och syftet med utredarens förslag är att förkorta kvinnornas väg till arbetsmarknaden.

För oss, Sveriges chefsorganisation Ledarna, är den viktigaste insatsen för att öka alla kvinnors inkludering på arbetsmarknaden att individualisera föräldraförsäkringen fullt ut – 50/50 – mellan vårdnadshavarna.

Vi är i dag bekymrade över Sveriges chefsförsörjning. Fram till 2025 kommer 125 000 chefer att gå i pension, samtidigt som andelen chefer under 35 år stadigt minskar. Som det ser ut nu kommer pensionsavgångarna de närmsta tio åren att urholka chefskåren betydligt.

Kvinnors kompetens behövs på arbetsmarknaden för konkurrenskraft, lönsamhet och för att bli de chefer vi behöver. Vi har inte råd att missa kompetensen hos halva befolkningen.

En av de faktorer som starkt försvårar för kvinnor på arbetsmarknaden är det snedfördelade uttaget av föräldraförsäkringen. Generellt på hela arbetsmarknaden tar kvinnor ut närmare 75 procent av föräldraledigheten.

9 av 10 kvinnor som är chefer stannar hemma längre än 6 månader vid föräldraledighet. Knappt 1 av 10 män är lediga från chefsjobben mer än 6 månader.

Detta har en starkt negativ effekt både för kvinnors deltagande i arbetslivet och för deras framtida löne-, karriärs- och pensionsutveckling. Hemmavarande småbarnsmammor har begränsade möjligheter att höja sin kompetens och lön eller att byta jobb, vilket män med barn däremot kan göra.

Kvinnorna har svårt att senare ta igen männens försprång på arbetsmarknaden.

Kvinnor förväntas helt enkelt ta ut den större delen av föräldradagarna, och statistiskt sett stämmer denna förväntan. För att kvinnor ska rekryteras i samma utsträckning och till samma typ av befattningar som män, behöver föräldraskap och föräldraledighet förknippas med både kvinnor och män.

Ofta hörs invändningen att männen ofta tjänar mer, och det är därför mest fördelaktigt att kvinnan tar den större delen av föräldraledigheten. Studier visar att ekonomiska incitament att öka pappornas uttag av ledigheten endast har en liten påverkan på fördelningen, och i familjer där kvinnan tjänar mer tar hon ändå oftast ut mer föräldraledighet.

Andra studier visar att män ofta möter motstånd rörande nyttjande av föräldraförsäkringen. Det är alltså snarare normer och förväntningar på könen som är grunden till uttaget av föräldradagarna, och historiskt är det framför allt införandet av öronmärkta dagar för papporna som har ökat uttaget hos dessa.

En individualiserad föräldraförsäkring, knuten till individen, motar gamla föreställningar om fördelningen av föräldraledighet, vilket gynnar såväl kvinnor som män.

För Ledarna handlar detta om män och kvinnors lika möjligheter på arbetsmarknaden och chefsförsörjning, om att ge de 90 000 svenska chefer i alla branscher och på alla nivåer som är medlemmar hos oss stöd i en strukturförändring i arbetslivet och samhället.

Politiska beslut konsekvensanalyseras och finjusteras när snedvridningar och icke önskade effekter uppstår. Om föräldraförsäkringen infördes i dag skulle den sannolikt vara individualiserad, och den utredning som delredovisades häromveckan har chansen till denna uppdatering.

Först när pappor och mammor, oavsett ursprung, tar vårdnadsansvar i samma omfattning, och det återspeglas i arbetslivet och därmed i samhällets ögon, först då kommer vi nå jämställdhet på arbetsmarknaden.

Annika Elias, ordförande Ledarna
Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna

Fotnot. Ledarna är medvetna om att föräldrakonstellationer kan se ut på många sätt, men väljer i debattartikeln att använda ”mamma” och ”pappa” då det är i den kombinationen problemen med snedfördelad föräldraförsäkring tar sig tydligast uttryck.

Läs artikeln på Aftonbladet Debatt: Ge mamma chansen – dela lika på tiden