Fler nyheter
Debatt 8 april 2022

Glöm inte ledarskapet när ni förändrar

SLUTREPLIK. Ett förändringsarbete kommer aldrig att fungera i praktiken om inte cheferna får rätt förutsättningar, svarar Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller i en slutreplik.
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Johan Abrahamsson (M) skriver att han vill åstadkomma förändring i Mariestad, det är bra. Men vill man ha en bestående förändring måste chefernas förutsättningar att bedriva ett gott och effektivt ledarskap prioriteras. Vill man bygga en ny, stabil och robust organisation är det naturligtvis mycket viktigt att lyssna på personalen, men man måste även lyssna till cheferna. Tyvärr ser vi det alldeles för sällan. Vi får ofta vittnesmål från våra chefsmedlemmar om bristande organisatoriska förutsättningar gällande resurser, mandat, tid och stöd från närmaste chef. Detta är extra tydligt i offentlig verksamhet och då inte minst inom kvinnodominerade arbetsområden som vård och omsorg.

När chefer får rätt förutsättningarna skapar det en bättre arbetsmiljö, en bättre kvalitet och ett bättre resultat. Att fokusera på chefernas förutsättningar är också viktigt för att öka chefsyrkets attraktivitet. Vi behöver locka fler goda ledare till att ta klivet in i en chefsroll, särskilt inom offentlig sektor.

Tyvärr ser vi allt för ofta i många politiskt styrda organisationer en nyckfull och kortsiktig styrning. Chefer ställs inför svåra målkonflikter när den politiska logiken krockar med den professionella. Därför har vi sammanställt några råd till de politiker som har en ambition att förändra offentlig verksamhet:

  • Ta med chefsperspektivet och tänk implementering vid ritbordet. Anpassa förslaget till verkligheten och se till att tidsplanen kan förankras bland cheferna.
  • Säkerställ att chefer har tillgång till beslutsfattare på nästa nivå och skapa förutsättningar för dialog och informationsutbyte
  • Ge chefer rätt förutsättningar med balans mellan krav och resurser. Anpassa medarbetargruppernas storlek och säkerställ att chefen har tillgång till rätt stödresurser.
  • Säkerställ kontinuerlig kompetensutveckling för cheferna och skapa organisatoriska förutsättningar som gör det möjligt att överföra kunskapen och insikterna från utbildning till praktiskt arbete.

Så en uppmaning till ansvariga politiker – gör det möjligt för cheferna att utöva ett bra ledarskap. Det kommer att löna sig för chefer, medarbetare, medborgare och ansvariga politiker.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna