Fler nyheter
Debatt 15 april 2022

Gör chefers förutsättningar i offentlig sektor till valfråga

Alltför sällan talas det om chefernas bristande förutsättningar att leverera på politikens målsättningar. Det kan vi se tydligt i det som just nu utspelar sig i Region Norrbotten. Det skriver Ledarna i en debattartikel.
Andreas Miller och Eva-Marie Fellermark.

Vi är nu mitt uppe i ett valår. De politiska partierna ställer ut löften om att utveckla välfärden, skolan och andra viktiga offentliga verksamheter. Det är bra. Men de som ska omsätta löftena i praktisk handling är cheferna. Alltför sällan talas det om chefernas bristande förutsättningar att leverera på politikens målsättningar. Det kan vi se tydligt i det som just nu utspelar sig i Region Norrbotten.

Under den senaste tiden har det kommit flera larmrapporter från regionen. Bara det senaste halvåret har tre chefer beslutat sig för att lämna sina tjänster. Det som saknas är helt enkelt rätt förutsättningar och villkor för att kunna vara en bra chef. Våra medlemmar funderar på om de verkligen orkar vara kvar så som det ser ut. Regionen kommer även att få svårt att attrahera och rekrytera nya chefer med de förutsättningar som nu råder.

Vår gemensamma välfärd förtjänar bättre. Den kräver att politikerna verkligen prioriterar chefers arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar. Utan det kommer målsättningarna inte att nås.

Därför har vi på Ledarna några råd till de alla de politiker som lovar att utveckla och förbättra offentlig verksamhet:

  • Granska organisationen och de förutsättningar som cheferna arbetar under. Det måste vara möjligt att vara en bra chef som håller över tid.
  • Synliggör chefers arbetsmiljö. Arbetsgivare har skyldighet att förebygga ohälsosam arbetsbelastning också för chefer.
  • Se över chefsuppdragens innehåll och avlasta chefer de uppgifter som inte hör till chefsuppdraget.
  • Ge chefer tillgång till anpassade stödfunktioner. I slimmade organisationer har många chefer fått ett alltför tungt administrativt ansvar.
  • Minska antalet medarbetare i orimligt stora medarbetargrupper och anpassa antalet till vad verksamheten kräver och är lämpad för.
  • Se över processer och strukturer så att chefsuppdragen upplevs möjliga att hantera.
  • Se till att chefer, oavsett nivå, har tillgång till beslutsfattare på nästa nivå för dialog och informationsutbyte.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
Eva-Marie Fellermark, ordförande för facket Ledarna inom Region Norrbotten

Läs debattartikeln på kuriren.nu: Ge chefer förutsättningar att klara sina jobb Artikeln ligger bakom inlogg.