Fler nyheter
Debatt 3 november 2015

Hög tid att satsa på cheferna

Nästan var fjärde chef i den offentliga sektorn kommer att gå i pension den närmaste tioårsperioden. Att lyckas rekrytera till en sektor som många förknippar med låga löner och en dålig arbetsmiljö är en stor utmaning, skriver Annika Elias, Ledarna, i Göteborgs-Posten.

När hundratals chefer och beslutsfattare i offentlig sektor nu samlas i Göteborg på Kvalitetsmässan, hoppas vi att samtalen kommer att handla om hur vi löser de framtidsutmaningar som välfärdssektorn står inför.

Globalisering, automatisering av jobb, polarisering på arbetsmarknaden och en ökad mångfald innebär genomgripande förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Det kommer att ställa mycket stora krav på ledningen av våra offentliga institutioner.

Ledarna kommer att publicera en ny rapport om chefsförsörjningen i Sverige inom kort. Det vi redan nu kan konstatera är att chefsåterväxten är svag.

Stora pensionsavgångar

Nära fyra av tio chefer inom kommuner och landsting är äldre än 55 år. Det innebär att nästan var fjärde chef i den offentliga sektorn kommer att gå i pension den närmaste tioårsperioden. I Västra Götaland och Halland kommer nästan var tredje chef att pensioneras.

Samtidigt beräknar Sveriges kommuner och landsting att det behövs närmare 530 000 nya medarbetare den närmaste tioårsperioden. Att lyckas rekrytera till en sektor som många förknippar med låga löner och en dålig arbetsmiljö är en stor utmaning.

För att vända utvecklingen ser vi att ett antal åtgärder måste till:

  • Bilden av vem som kan blir chef måste breddas. Vi måste ta tillvara på all kompetens som finns. Ett aktuellt exempel är frågan om att skapa snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar.
  • Undersökningar visar att den yngre generationen vill jobba med meningsfulla uppdrag. Det är dags för arbetsgivarna att lyfta potentialen i chefsuppdragen i offentlig sektor och arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke på allvar.
  • Chefsuppdragen i sektorn måste göras mer attraktiva genom nya arbetsformer, erbjuda konkurrenskraftiga villkor och avtal, tydliga karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling.
  • Cheferna behöver också få tydliga mandat att utföra sina uppdrag. Tyvärr upplever många chefer i den offentliga sektorn i dag att den politiska ledningen i stället för att styra med mål och visioner ägnar sig åt detaljstyrning, vilket underminerar chefernas roll.

Inget särintresse

Attraktiva villkor och bättre förutsättningar att utöva ledarskap för välfärdens chefer är inte ett särintresse. Handlingskraftiga chefer och goda ledare är avgörande för att kommuner, landsting ska kunna bli attraktiva arbetsgivare och lyckas leverera välfärd.

Hur ska vi rusta den offentliga sektorn för att möta dessa ledarskapsutmaningar?

Annika Elias, ordförande Ledarna

Debattartikeln publicerades också i Göteborgs-Posten.