Fler nyheter
Debatt 28 februari 2018

Individualiserad föräldraförsäkring förändrar maktbalansen

Sveriges chefsorganisation Ledarna ser att dagens uttag av föräldraförsäkringen hämmar kvinnors karriärmöjligheter, lön och framtida pension. En fullt ut individualiserad föräldraförsäkring kan förändra detta. Därför säger Ledarna nej till utredningsförslagen om fördelningen av föräldrapenningdagar.

När det drygt 700 sidor tjocka slutbetänkandet från utredningen om en modern föräldraförsäkring överlämnades till socialminister Annika Strandhäll var vi många som hoppades att det nu – äntligen – skulle skapas förutsättningar för jämställdheten på många plan. Utsikterna för detta ser inte goda ut. Trots att regeringens utredare presenterade många goda argument för varför föräldraförsäkringen borde individualiseras fullt ut, 50/50 mellan vårdnadshavarna, så blev rekommendationen att endast reservera 130 föräldrapenningdagar för vardera föräldern. Även det var dessvärre för utmanande för av en majoritet av riksdagspartierna; ett efter ett gick Allianspartierna ut och deklarerade att de inte tänkte rösta för ett regeringsförslag i den riktningen.

Kvinnor har redan från början lägre lön än män och när de får barn ökar lönegapet ytterligare. En rapport från IFAU (”Effekten av delad föräldraledighet på kvinnors löner”, IFAU 2010:5) visar att kvinnans framtida lön ökar med sju procent för varje månad pappan är föräldraledig. Även kvinnors karriärer avstannar. Chefens chef är fortfarande en man, och dörrarna till styrelserummen är på sin höjd på glänt för kvinnor.

För Ledarna, som representerar över 92 000 chefer på alla nivåer och i alla branscher, är detta nedslående. Föräldraförsäkringen och dess utformning och tillämpning är en nyckelfråga för chefers villkor på arbetsmarknaden och hur Sverige ska klara den framtida chefsförsörjningen. Ledarnas kongress 2014 slog fast att en mer individualiserad föräldraförsäkring är ett viktigt steg för att öka kvinnors möjlighet till chefskarriär och jämställdheten i samhället i stort. 

När vi nu lämnar in vårt remissvar på betänkandet så förespråkar Ledarna därför en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring, där dagarna delas lika mellan pappan och mamman – utan möjlighet att lämna över rätt till föräldrapenning till någon förälder.

Föräldraförsäkringens nuvarande utformning, uttag och effekter är en bidragande faktor till att arbetsmarknaden är ojämställd. Kvinnor i fertil ålder och kvinnor med små barn förväntas vara borta från jobbet mer än män. Statistiskt sett stämmer detta, vilket gör kvinnor mindre attraktiva på arbetsmarknaden och begränsar deras karriärmöjligheter. Det får till följd att näringsliv och offentlig sektor inte drar nytta inte fullt ut drar nytta av kvinnors chefskompetens.

I spåren av #metoo-debatten finns det all anledning att komma tillrätta med den skeva maktbalansen i arbetslivet och vidta åtgärder för ökad jämställdhet. Det är avgörande inte bara för de kvinnor som aldrig blir aktuella för chefsposter, utan också för ett arbetsliv fritt från maktmissbruk och kränkningar.

Föräldraledigheten kommer inte att fördelas jämt mellan föräldrarna av sig självt. Även i familjer där kvinnan tjänar mer än mannen tar kvinnan ut den större delen av föräldraförsäkringen. Och givetvis är män lika kapabla att ta hand om sina barn som kvinnor är på arbetsmarknaden.

En jämnt fördelad, fullt ut individualiserad föräldraförsäkring har större förutsättningar än utredningens förslag att ge en mer jämställd arbetsmarknad som drar nytta av all tillgänglig chefskompetens, där alla har samma möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling.

Annika Elias
ordförande, Ledarna

Debattartiken publicerades hos Dagens Samhälle 28 februari 2018.

Läs också

Ledarnas slutreplik hos Dagens samhälle: Dela föräldraförsäkringen lika

Per Kågesons replik hos Dagens samhälle: Elitens karriärer bör inte styra föräldraförsäkringen