Fler nyheter
Debatt 6 mars 2023

Klarar sig techbranschens chefer utan kollektivavtal?

Varslen i techbranchen fortsätter. Efter många goda år börjar techbranschens chefer och medarbetare inse att trygga och bra anställningsvillkor handlar om mer än biljardbord, spelrum och cocacola-kylar, skriver Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, och Johan Eklöf, föreningsordförande Techledarna.
Andreas Miller och Johan Eklöf.

Techbranschen har präglats av nybyggaranda och entreprenörskap, som skapat stora värden, men allt eftersom branschen mognar hinner verkligheten ikapp. I takt med att varslen ökar och börjar allt fler fundera på hur deras anställningstrygghet ser ut. De chefer och ledare som nu måste hantera medarbetarnas oro behöver också tänka över sin egen trygghet. Kollektivavtal kan låta mossigt i en bransch som ligger i teknikens framkant och som formats av drivna individer, men ett kollektivavtal behöver inte vara en våt filt över en innovativ bransch. Tvärtom. Det ligger stora möjligheter för både medarbetare och chefer i att utveckla branschanpassade kollektivavtal.

Flera av de stora techjättarna har redan varslat hundratals och fler flaggar för stora varselvågor under året. Trenden är den samma på den amerikanska arbetsmarknaden. När Spotify gick ut med att de varslar 6 procent av sina 9 800 anställda bildades snabbt den första fackklubben på bolaget.

I dåliga tider ställs tuffa krav på cheferna. De förväntas att på ett professionellt sätt hantera personalneddragningar och den oro som följer i dess spår. När det finns ett kollektivavtal på plats fungerar det som en ledstång som säkerställer att regler och avtal följs på ett juste sätt. Bland annat erbjuder den nyligen tecknade Trygghetsöverenskommelsen möjlighet till stöd för att komma vidare i annan anställning och kollektivanslutna företags medarbetare får utökad möjlighet att studera. En annan konsekvens av kollektivavtal är att arbetsgivare och fackförbund har möjlighet att resonera om hur uppsägningar ska genomföras med bästa förutsättningar för verksamheten att fortsätta. Parterna på arbetsplatsen kan också hitta lösningar som lagstiftningen inte medger.

I omställningstider upptäcker många chefer att de blir föremål för omställningen. Att i det läget ha en chefsorganisation och fackförbund som intar chefens perspektiv och som står bredvid eller bakom när det blåser vittnar många om är värdefullt.

Idag omfattas 90 procent av medarbetare på svensk arbetsmarknad av kollektivavtal. Inom techbranschen är täckningsgraden betydligt lägre. På sikt är det ohållbart. Den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal innebär att arbetsmarknadens parter gemensamt tar ansvar för de villkor som ska gälla på arbetsplatsen En av styrkorna är att modellen är flexibel. Den kan anpassas efter specifika förhållanden i varje bransch och nu är det tillfälle för techbranschen att skräddarsy ett avtal som är hållbart i framtiden.

Den svenska techbranschen har länge varit både ledande och framgångsrik. Men inga branscher är immuna mot motgångar. Genom att gå med i en arbetsgivarorganisation och teckna kollektivavtal får arbetsgivare stöd, hjälp och rådgivning i arbetsrättsliga frågor samt inflytande i avtalsrörelsen. Dessutom är kollektivavtal en kvalitetsstämpel som visar att arbetsgivaren tillämpar justa villkor.

Vi uppmanar techjättarna att teckna avtal, det skapar långsiktigt mer värde än biljardbord, spelrum och cocacola-kylar.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
Johan Eklöf, föreningsordförande Techledarna

Debattartikeln är publicerad på DI.se: Klarar sig techbranschens chefer utan kollektivavtal?