Fler nyheter
Debatt 29 april 2022

Kommunal sänder ut destruktiva signaler

Ge ledarskapet rätt förutsättningar så kan vi tillsammans undvika att ”skit händer”, skriver Ledarnas förbundsordförande i en slutreplik.
Andreas Miller.

Kommunal säger sig vilja diskutera hur vi skapar de bästa förutsättningarna för en god arbetsmiljö och en väl fungerande välfärd. Det är bra, men uppnår man det genom att smutskasta alla chefer? Eller sker det genom att visa respekt och tillit till både chefer och medarbetare? Ska vi komma till rätta med de problem som Kommunal säger sig vilja lyfta med filmen ” Skit händer” är det givna svaret naturligtvis det senare.

Jag tror att Kommunal i grunden delar den uppfattningen. Som Sveriges största fackförbund har Kommunal ett stort ansvar för vilka attityder och signaler förbundet sänder. Ledarna har de senaste dagarna fått många reaktioner från chefer som upplever filmen ”Skit händer” som orättvis och generaliserande mot en hel yrkeskår, på ett ytterst destruktivt sätt. Det är chefer som jobbar hårt för att tillsammans med medarbetarna skapa en god arbetsplats med driv och engagemang hos alla oavsett roll.

Ledarna ser liksom Kommunal att offentlig sektor rymmer många utmaningar och att både medarbetare och chefer behöver få bättre förutsättningar. Vi tror att det förändringsarbetet sker bästa genom att visa respekt för våra respektive uppdrag och bidrag för att helheten ska fungera. Vi ser från vårt chefsperspektiv att det behöver till ett större engagemang för chefers förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö.

Vi driver följande:

  • Flytta fokus från chefen som individ och granska organisationen och de förutsättningar som cheferna arbetar under.
  • Synliggör chefers arbetsmiljö. Arbetsgivare har skyldighet att förebygga ohälsosam arbetsbelastning också för chefer.
  • Se över chefsuppdragens innehåll och avlasta chefer de uppgifter som inte hör till chefsuppdraget.
  • Ge chefer tillgång till anpassade stödfunktioner. I slimmade organisationer har många chefer fått ett för tungt administrativt ansvar.
  • Minska antalet medarbetare i orimligt stora medarbetargrupper och anpassa antalet till vad verksamheten kräver och är lämpad för.
  • Se över processer och strukturer så att chefsuppdragen upplevs möjliga att hantera.
  • Se till att chefer, oavsett nivå, har tillgång till beslutsfattare på nästa nivå för dialog och informationsutbyte.

Ger vi ledarskapet rätt förutsättningar är mycket vunnet och det kommer att få stor betydelse för alla på arbetsplatsen. Tillsammans kan vi undvika att ”skit händer”.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna