Fler nyheter
Debatt 30 juni 2016

Kvinnliga förebilder effekt av kvotering

REPLIK. Trots att kvinnor är mer utbildade och har bättre betyg än män syns de knappt i styrelserummen. Kvotering löser inte alla problem, men bidrar till att omskapa bilden av vem som kan bli chef, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna, och Tomas Oskarsson, förbundssekreterare Ledarna, i en replik på DN Debatt.

De fyra debattörerna (DN Debatt 30/6) vänder sig mot en lagstiftning där människor ”sorteras utifrån kön och andra faktorer vi inte kan påverka”. Problemet är att vi redan har ett sådant samhälle, med vita män som främsta förmånstagare. En lagstiftning skulle motverka den sorteringen.

Faktum är att alla avgörande steg för jämställdhet i Sverige tagits via politiska beslut: allmän och lika rösträtt, myndigförklaring, rätt till flertalet yrken och högre utbildning. Dessa öppnade för kvinnor på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Ett politiskt beslut om könskvotering till börsbolagens styrelser är en viktig milstolpe i utvecklingen mot en mer jämställd och konkurrenskraftig arbetsmarknad. Det vore inte heller något unikt; motsvarande lagstiftning finns i flera europeiska länder.

Debattörerna skriver att aktieägarnas rätt att utse styrelsen i sina bolag är en grundsten i äganderätten, för den fria företagsamheten och svensk bolagsstyrning. Men den fria företagsamheten är inte undantagen från lagstiftning och regelverk. En lagstiftning om kvotering för att garantera en jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser är varken ett större eller mindre ingrepp i den fria företagsamheten än någon annan lag riksdagen beslutar om.

Utan mer jämställda högsta ledningar kommer chefsrekryteringarna att fortsätta reproducera den befintliga strukturen i näringslivstoppen. Enligt Ledarnas senaste Jämställdhetsbarometer (maj 2016) är bara 16 procent av cheferna på vd-nivå kvinnor. Förebilderna saknas för unga kvinnor med fallenhet för ledarskap och lust att ta på sig ett större ansvar. Utan styrelseerfarenhet får kvinnorna inte plats, vilket skapar en spiral som aldrig slutar i styrelserummen.

När svenska folket i Ledarnas mångfaldsundersökning (juni 2016) fick nämna en chef utgjordes topp tio-listan av män. Att förlita sig på transparenta rekryterings- och befordringsprocesser går för långsamt. Om vi fortsätter att rekrytera och befordra som vi gör i dag dröjer det alltför länge innan det finns lika många kvinnor och män på chefspositioner och ännu längre till jämställda styrelser i börsbolagen.

Bland unga kvinnor finns en utbredd misstro kring den egna förmågan att axla en chefsroll, förebilderna är få och mediebilden av chefer skev. Vi kan inte fortsätta att bortse från halva befolkningen som strategisk resurs för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Kvinnorna vill se att det går att ta sig hela vägen till toppen och kunna identifiera sig med dessa personer. Bilden av vem som kan ta sig hela vägen till styrelserummen måste breddas, och kvotering är nu det rimliga steget.

Annika Elias, ordförande Ledarna
Tomas Oskarsson, förbundssekreterare Ledarna

Läs artikeln på DN Debatt: Kvinnliga förebilder effekt av kvotering