Fler nyheter
Debatt 8 september 2012

Kvotering viktig milstolpe för jämställdhet

När jämställdhetsminister Nyamko Sabuni nu med stolthet i rösten går ut och säger att den svenska regeringen kommer att göra vad som går för att stoppa det nya EU-förslaget om en 40-procentig könskvotering till storbolagens styrelser solkas bilden av Sverige som föregångsland.

Många andra länder, som Norge, Island, Spanien och senast Frankrike, har insett att konkurrenskraft och utveckling förutsätter att ett lands skarpaste personer engageras i ledning och styrning av näringslivet oavsett kön. Därför har dessa länder beslutat att införa kvotering.

Ledarna, Sveriges chefsorganisation, har sedan 2010 aktivt stött idén om att bolagslagen i Sverige ändras på ett sådant sätt att den kräver en jämnare könsfördelning bland ledamöterna i börsbolagens styrelser.

Sedan dess har inte mycket hänt i Sverige. I övriga Europa har debatten gått vidare och flera länder har idag lagstiftning för att öka andelen kvinnor i beslutande församlingar såväl inom näringsliv som inom politik.

Att den svenska jämställhetsministern motsätter sig en EU-lag om könskvotering till bolagsstyrelser i större företag är bedrövligt. För det sorgliga är att utvecklingen i Sverige har stagnerat. Det hjälper inte att kvinnor är mer utbildade och har bättre betyg, kvinnor är fortfarande i minoritet på chefsbefattningarna. Istället för att ligga i utvecklingens framkant och aktivt försöka visa att chefskarriärer är till för både män och kvinnor jobbar nu Sverige aktivt för att bromsa den. Det är pinsamt.

Sverige beskrivs ofta som världens mest jämställda land. Tack vare tidigare jämställdhetsreformer som omfattande barnomsorg och en generös föräldraförsäkring har Sverige en av världens högsta förvärvsfrekvenser bland kvinnor. Det i sin tur har resulterat i att viktig kompetens och konkurrenskraft inte har gått förlorade.

Ett politiskt beslut om könskvotering till börsbolagens styrelser är en viktig milstolpe i att driva utvecklingen mot en mer jämställd och konkurrenskraftig arbetsmarknad i Sverige och i hela Europa. Med fler kvinnor på högsta ledningsnivå ändras chefsnormen och förebilder synliggörs. Det underlättar rekryteringen av kvinnor till chefsjobb på alla nivåer.

Utan mer jämställda högsta ledningar kommer chefsrekryteringarna att fortsätta att cementera den befintliga strukturen i näringslivet. Varken Sverige – eller övriga EU-länder - har råd med ett dylikt, fortsatt kompetensmissbruk.

Annika Elias, ordförande Ledarna
Tomas Oskarsson, förbundssekreterare Ledarna

Läs artikeln hos Svenska Dagbladet: Bedrövligt att Sabuni motsätter sig EU-lag