Fler nyheter
Debatt 14 november 2018

Läkaren inte alltid bästa chefen

REPLIK. Ledarna uppmuntrar fler oberoende av profession att vilja bli chefer inom svensk sjukvård. Så ser framtidens ledarskap ut, skriver fackförbundet i en replik till Sjukhusläkarnas Karin Båtelson.

Sveriges chefsorganisation Ledarna välkomnar Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelsons debattinlägg om chefens betydelse för svensk sjukvård (DS 20/10). Vi delar dock inte helt hennes slutsatser. Vi anser att chef är en profession i sig och det är inte alltid experten som är den bästa chefen. Vårdarbetsgivare måste alltså värdera ledarskapet högre än vad som sker i dag och i större utsträckning rekrytera utifrån ledarskapsförmåga.

Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. För att tillvarata de möjligheter till mer avancerad vård den tekniska utvecklingen erbjuder måste den effektiviseras, och det med begränsade ekonomiska resurser. Bland andra utmaningar finns en åldrande befolkning. För att lyckas behöver ledarskapet inom sjukvården uppvärderas.

Sjukhusledningar måste prioritera ledarskapet på ett annat sätt än i dag. Allt fler chefer inom vård och omsorg ansluter sig till Ledarna. Genom våra medlemmar vet vi att chefer inom offentlig sektor har för mycket administration, krångliga datasystem och för stora medarbetargrupper för att kunna ägna sig åt sitt ledarskap på det sätt de önskar. Som Karin Båtelson skriver krävs att chefen har förutsättningar för att lyckas, och det genom att ges rätt förutsättningar, mandat, resurser och tid att utöva sitt ledarskap.

Det är lätt att tro att bara experten blir chef löser vi problemet. Så enkelt är det inte. Många gånger kan experten vara så destinerad på sitt ämnesområde att chefsuppdragets uppgift att se helheten och det större sammanhanget blir mindre intressant. Karin Båtelson verkar vara medveten om det när hon vill erbjuda experten en fot kvar i klinisk tjänst för att acceptera ett chefskap. Men experten måste vara villig att lämna sitt gebit för att ägna sig helt och fullt åt sin nya profession. Det valet kan vara svårt, vilket hela verksamheten kan bli lidande av, och troligen även den nyblivne chefen.

Chefens uppgift är att nå mål och skapa förutsättningar för sina medarbetare – experterna - att leverera sitt bidrag till att uppfylla målen. För det behöver inte chefen vara den mest kunnige på området. Förmågan att uppnå mål, utveckla verksamheten och medarbetarna måste vara överordnat att själv kunna utföra medarbetarnas uppgifter. Visst kan experten och ledaren rymmas i samma person, men det är ingen naturlag.

Ledarna uppmuntrar fler att vilja bli chefer inom svensk sjukvård oberoende av tidigare profession. Vi menar att en bra chef och ledare förstår experternas roll i ett team lika mycket som hen förstår det stora sammanhanget och helheten för att uppfylla uppdraget. Ledarskapet i en organisation, där inte den främsta experten är chef per automatik, bygger på dialog, inkludering och tillit och där det finns en acceptans för att gamla mönster förändras.

Vi menar att detta är framtidens ledarskap. Chefer ska rekryteras i öppen konkurrens där olika professioner välkomnas att söka. Och det viktigaste av allt är att chefer och ledare oberoende av profession ges rimliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag för att leverera den bästa vården till patienterna.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
Jenny Wibacke, ordförande Ledarna inom vård och omsorg