Fler nyheter
Debatt 5 april 2017

På Ledarna tror vi att män är lika kapabla som föräldrar (replik)

Ledarna vill inte "jämställdscertifiera föräldraskapet" som Josefin Wilson skriver. Däremot är vi förvissade om att en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring skulle ge alla på arbetsmarknaden en god chans för frihet och val som i lägre grad än idag baseras på gammalmodiga normer, traditioner och förväntningar.

För Ledarna handlar frågan om individualiserad föräldraförsäkring mycket riktigt om chefskompetens. Möjligheterna och villkoren är inte lika för män och kvinnor på den svenska arbetsmarknaden. Gamla normer och strukturer, tillsammans med bilden av vem som vill och kan vara chef, utgör ett problem för chefsrekrytering och chefsrollen.

Det finns många vinster med att undanröja hinder för kvinnors närvaro på arbetsmarknaden. Framförallt för kvinnor, men även män skulle påverkas positivt då de inte längre skulle förväntas att i stor utsträckning stå över föräldraledigheten. En lagstadgad, individualiserad föräldraförsäkring skulle bli ett stöd i en välbehövlig strukturförändring. Givetvis kommer det att kräva fler politiska insatser utöver lagstiftning kring föräldraledighet, men det betyder inte att samhället måste stå och stampa och enas om alla behövliga insatser för att börja med en.

Som Josefine Wilson påpekar finns en viss valfrihet i uttaget av föräldraförsäkringen, och den valfriheten kommer bestå. Däremot ser inte Ledarna anledning att skattepengar ska stödja förlegade strukturer som cementerar förlegade könsroller, hindrande för både män och kvinnor. På Ledarna tror vi att män är lika kapabla som föräldrar som kvinnor är på arbetsmarknaden.

Föräldraförsäkringen behöver reformeras för att Sverige inte ska gå miste om kompetens och i förlängningen konkurrenskraft och lönsamhet. När pappor och mammor tar vårdnadsansvar i samma omfattning. När kvinnor slipper stagnerande karriärs- och löneutveckling på grund av att de ses som mer riskabla att anställa och befordra än män. När det återspeglas i arbetslivet och därmed i samhällets ögon. Först då kommer vi nå jämställdhet på arbetsmarknaden.

Hittills har nästan inga förändringar på jämställdhetsområdet skett utan lagstiftning som förändrat normer och därmed påverkat beteenden. På grund av hur föräldraförsäkringen idag används i praktiken blir alla kvinnor – oavsett om de skaffar barn eller inte – sedda som riskarbetskraft i högre utsträckning än männen. Det är helt enkelt rationellt för en anställande arbetsgivare att välja mannen framför kvinnan, eftersom hon kan antas vara frånvarande mer än han. Det vill Ledarna ändra på.

Annika Elias, ordförande Ledarna

Repliken var införd hos Lag & Avtal den 29 mars 2017

Replik hos Lag & Avtal den 5 april: Vårt förslag om föräldraförsäkring gynnar både kvinnor och män

Debattartikel hos Lag & Avtal den 21 mars: Därför måste föräldrapenningen delas helt lika