Fler nyheter
Debatt 27 juni 2023

Skylla på chefen – den enkla lösningen

REPLIK. Ledarna organiserar nästan 100 000 chefer och vi förstår värdet av ett gott ledarskap. Det är därför välkommet att Göran Johnsson och Leif Östling lyfter vikten av att ge chefer bättre förutsättningar på DN Debatt. Men tyvärr andas deras artikel också chefsförakt och de landar därför snett i sina resonemang. Det framstår som om att Johnsson och Östling anser att det bara finns två typer av chefer, bra eller dåliga.

Att peka ut chefer som antingen bra eller dåliga är kontraproduktivt. Istället bör vi diskutera vilka förutsättningar som finns i organisationen och om de hjälper eller stjälper chefer att vara goda ledare. Hur tydligt är uppdraget? Vilket mandat har chefen att fatta beslut? Hur ser resurserna och stödfunktionerna kring chefen ut? Vilket stöd har chefen från sin närmaste chef? Hur stor är medarbetargruppen och hur omfattande är personalansvaret?

Det goda ledarskapet förutsätter balans mellan krav och resurser. Att enbart fokusera på individperspektivet leder tanken fel. Istället bör vi fråga oss hur en organisation ska se ut för att man ska kunna vara en bra chef och utöva ett gott ledarskap.

En ny undersökning som vi på Ledarna gjort visar att drygt var fjärde chef i landet upplever att de sällan eller aldrig har tid för återhämtning. Främst är det chefer inom offentlig sektor som saknar tid för återhämtning. I landet som helhet är det hela 31 procent av cheferna inom kommunal sektor som inte får den återhämtning de så väl behöver. Inom privat sektor är siffran 25 procent. Trötta och slitna chefer kanske inte kan vara sina bästa jag varje dag, men det gör dem inte till dåliga chefer. Lösningen är bättre förutsättningar för återhämtning, vila och reflektion.

I rapporten Framtiden efter det nya normala har vi sammanställt fler än 5 000 chefers svar på hur de ser på sitt arbete. Den visar att det blir alltmer komplext att vara chef. Cheferna bedömer att de kommer att behöva lägga mer tid på administration och uppföljning. Samtidigt som de också behöver lägga mer tid på det strategiska arbetet samt coachning och utveckling av medarbetarna. Chefer förväntas alltså lägga mer tid på allt utan att tid frigörs från annat – det är en ekvation som inte går ihop!

Självklart finns det chefer som inte är lämpade för sina uppdrag, men vår övertygelse är att det finns fler chefer som skulle kunna vara goda ledare när förutsättningarna är de rätta.

Slutligen en kommentar om Johnsson och Östlings förslag om ”Arbetsmarknadens ledarskapsinstitut”. Det finns redan. Att i teori och praktik implementera det moderna och goda ledarskapet är vad Ledarna – Sveriges chefsorganisation har gjort sedan bildandet 1905 och fortsätter att göra varje dag.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna