Fler nyheter
Debatt 29 juni 2017

Värnar demokrati och öppenhet året om

Samhället och demokratin är beroende av öppenhet och trygghet. Almedalsveckan har sedan starten 1968 varit ett uttryck för detta. I år meddelar organisationer och individer att de inte kommer att delta; de känner sig inte trygga på grund av de våldsamma, antidemokratiska krafter som medges plats och talarutrymme. Sveriges chefsorganisation Ledarna reagerar kraftigt på denna förskjutning i demokratin.

För Ledarna är demokrati, öppenhet och inkludering grundläggande och viktiga värden. Och vi uppfattar tydligt den starka signal som sänds i år när människorättsorganisationer, kvinnoorganisationer, hbtq-aktivister och enskilda antirasister känner sig så hotade att de inte vill delta i Almedalsveckan.

Den signalen är alarmerande. Människor måste kunna känna sig trygga, inte bara i Almedalen. På torget, restaurangen, i skolan – och på arbetsplatsen. Där möts och samverkar alla sorters människor, och som Sveriges chefsorganisation känner Ledarna ett särskilt ansvar för att landets arbetsplatser ska vara säkra att gå till.

Chefer gör skillnad, och kan i praktisk handling förmedla demokratiska värderingar i vardagen. Detta arbete är långsiktigt och framåtblickande – ett reellt förändringsarbete. Att verka för mångfald och inkludering på arbetsplatsen är att verka för ett arbetsliv där personer bedöms utifrån sin kompetens, där alla behandlas med respekt och ges lika rättigheter och möjligheter.

Det finns också en mer pragmatisk grund för att jobba med mångfald och inkludering på arbetsplatsen – konkurrenskraft och kompetensförsörjning. Det är högkonjunktur, och samtidigt råder kompetens- och arbetskraftsbrist inom alla sektorer, och de bristerna utgör en flaskhals i ekonomin.

Mångfald ökar därtill möjligheten för innovation, utveckling och tillväxt. Vi har inte råd att förlora kompetens för att människor inte vågar gå till jobbet eller hamnar utanför arbetsplatsens gemenskap på grund av att dunkelt tankegods fått fäste.

Chefer på alla nivåer och i alla yrken, branscher och sektorer har som arbetsgivarens förlängda arm ett lagstadgat ansvar och i sin roll som ledare en unik möjlighet att arbeta för att motverka diskriminering. Men vi vill uppmana alla på arbetsmarknaden, ja hela civilsamhället tillika Region Gotland, att verka aktivt; att vara tydlig med nolltolerans mot diskriminering och tydligt markera sina värdegrunder.

Annika Elias, ordförande Ledarna
Per Hedelin, vd Ledarna

Debattartikeln publicerades hos Gotlands Folkblad den 29 juni 2017.