Fler nyheter
Debatt 4 oktober 2016

Vi har inte råd att tappa kvinnlig kompetens

REPLIK. Att ge kvinnorna möjlighet till arbete och karriär är en rättvisefråga som borde vara mer än självklart 2016. En individualiserad föräldraförsäkring bidrar till detta, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Kristdemokraterna kommer med fem förslag till förändringar kring föräldraledighet och uttaget av denna i en debattartikel i Expressen. Om de genomförs skulle de ha dramatiska effekter på kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Chefsorganisationen Ledarna menar att föräldraförsäkringen snarast behöver individualiseras.

KD vill kompensera för färre år i yrkeslivet om barnen är hemma länge, och via pensionssystemet buffra för kvinnor efter arbetslivet. Det innebär i praktiken att kvinnorna uteblir i ännu högre grad från arbetsmarknaden.

Fler kvinnor behövs som chefer, och en stor utmaning i synen på vem som kan och vill bli chef är att kvinnor i dag tar ut merparten av föräldraförsäkringen. Varken generös lagstiftning eller jämställdhetsbonusar har hjälpt. I dag stannar 9 av 10 kvinnor som är chefer hemma längre än 6 månader vid föräldraledighet, medan knappt 1 av 10 män är lediga från chefsjobben mer än 6 månader. Undersökningar visar att även när kvinnan tjänar mer tar hon ut merparten av föräldraledigheten. Delvis sker detta utifrån individuella val hos enskilda personer, men dessa påverkas i hög grad av normer och förväntningar på både kvinnor och män.

Kvinnor behövs på arbetsmarknaden för konkurrenskraft och lönsamhet. Vare sig näringslivet, den offentliga eller den ideella sektorn har råd att missa kompetensen hos halva befolkningen. Att ge kvinnorna möjlighet till arbete och karriär är en rättvisefråga som borde vara mer än självklar 2016. En individualiserad föräldraförsäkring bidrar till detta.

Annika Elias, ordförande Ledarna

Läs artikeln i Expressen: Vi har inte råd att tappa kvinnlig kompetens