Fler nyheter
Medlemsnyhet 4 mars 2024

Andreas Miller: En bra dialog viktigt i lönesamtalet

Försitt inte chansen till att använda löneprocessen till att utveckla både medarbetare och verksamhet, skriver Ledarnas förbundsordförande.
Andreas Miller.

På hallgolvet i lägenheten låg ett kuvert från min arbetsgivare. Det var på den tiden man fortfarande fick brev med frimärken på. Jag sprättade upp kuvertet. Det var ett brev från min chef som berättade om min prestation, hur hen såg på den och vad min nya lön var. Jag var inte särskild nöjd.

Lönen var helt okej men processen var bedrövlig. Varför var jag inte inbjuden till en dialog, ett bra lönesamtal? Jag gillade min chef i grunden då hen var en drivande och bra chef, men på den här punkten brast det. Jag fick en känsla av att hen tyckte det var jobbigt att sätta lön och därför undvek att prata med oss om processen. I stället blev det envägskommunikation.

Att agera på det här sättet är tyvärr inte helt ovanligt. Jag pratar ibland med chefer som inte får ett bra samtal om sin lön. Det är att försumma en stor möjlighet att utveckla både individ och verksamhet.

När det första Ledaravtalet tecknades för 32 år sedan placerades individen i centrum i en lokal lönebildning. Löneutrymmet kommer ur varje specifik verksamhet. Och den centrala frågan är hur individen genom sin prestation har bidragit till verksamhetens mål och resultat. Det gäller som chef att vara transparent med lönekriterier och utvecklingsområden. Chefen som ska lönesättas måste ha en tydlig bild av sin egen utveckling och vilka behov hen har för att fortsätta utvecklas. Det kräver ett aktivt ledarskap från bägge parter.

En klok chef använder lön som ett medel för personlig utveckling. Det handlar inte bara om att premiera uppnådda mål, utan också om att, i lönesamtalet, peka på utvecklingsmål för verksamheten och individen.

Ledarskapet blir, inte minst nu i en lågkonjunktur, också tydligt när det gäller att hantera förändringar och utmaningar både utanför och inom organisationen. En bra ledare kommunicerar öppet om förändringar som kan påverka ekonomin samtidigt som hen individuellt hanterar samtalen kopplat till lön och belöning. Det som skapar motiverade medarbetare är att navigera genom den sifferlösa löneprocessen med begriplig strategi, empati och transparens även i kristider.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Krönikan är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2024.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.