Fler nyheter
Medlemsnyhet 27 december 2022

Andreas Miller: Har du en egen kompetensplan?

Är det någon idé att försöka förutspå framtiden med tanke på de senaste årens oväntade scenförändringar genom pandemi och Rysslands brutala invasion av Ukraina? Händelser som påverkat och påverkar vår gemensamma framtid avsevärt, men som ingen riktigt förutsåg.
Andreas Miller, Ledarnas förbundsordförande.

Jag menar att det är än viktigare att söka kunskap om framtiden, för ju mer påklädd du är i din analys, desto större möjlighet har du att improvisera när det oväntade händer. Ledarna publicerade tidigare i höstas rapporten Framtiden efter det nya normala – 5 000 chefers tankar om framtiden, som ger oss viktiga pusselbitar för vad framtidens chefskap innebär.

Distansarbetet som exploderade under pandemin är här för att stanna med en ny hybrid balanspunkt, men den balansen är ännu inte nådd, visar rapporten. Cheferna ser många fördelar med distansarbetet både för sin egen del och för medarbetares. Däremot är de oroliga för effektiviteten och förmågan att bygga en stark verksamhets- och företagskultur. Framtiden rymmer stora utmaningar att leda i ett splittrat tid och rum. Cheferna efterlyser utbildning i att leda i det hybrida landskapet.

Den snabba förändringstakten på arbetsmarknaden kräver nya kompetenser och anställningstryggheten ligger i att kunna ta nästa chefsuppdrag. Det är då ytterst oroande att bara var fjärde chef i rapporten uppger att de har en egen kompetensplan. Vi som chefer och ledare får inte glömma bort vår egen kompetensutveckling när vi jobbar med att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare och verksamhet.

Vi vet att om vi ska klara av att leda mot ett hållbart samhälle i det nya hybridlandskapet måste chefer ha rätt förutsättningar. Cheferna säger i rapporten att de tror att de ska göra mer av allt – den ekvationen går naturligtvis inte ihop. Rapporten visar att vi behöver stärka tanken på ett hållbart ledarskap där chefer har rätt verktyg, mandat, resurser och tid för återhämtning och reflektion. När samhället förändras gör goda ledare det till det bättre.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2022.

Mer med Andreas Miller