Fler nyheter
Medlemsnyhet 29 september 2018

Andreas Miller: Kompetensutveckling viktig för karriären

Förändring och rotation är av godo för såväl chef som medarbetare, skriver Andreas Miller i sin första krönika som Ledarnas förbundsordförande.
Andreas Miller, Ledarnas ordförande.

Jag har varit chef i 16 år och under de åren har jag då och då funderat över vad som är mitt nästa steg i yrkeslivet. Just nu är inte det en aktuell fråga förstås eftersom jag är ny som förbunds­ordförande för Ledarna. Jag vet dock att denna fråga är aktuell för många av våra 93 000 medlemmar. När jag börjat fundera över ett nytt jobb har det inte i första hand handlat om att klättra utan framför allt göra någonting nytt, möta nya utmaningar, helt enkelt utvecklas.

Min erfarenhet är att både chefen och gruppen mår bra av förändring och rota­tion, inte för ofta men med jämna mellan­rum. Jag har inte alltid kommit vidare som jag själv velat, omständigheter bort­om min kontroll har satt stopp för det. Vid en tidpunkt när jag kände att jag stod still vände jag mig till Ledarnas karriärråd­givning. Jag fick möjlighet att tre gånger, 45 minuter varje gång, strukturera mina tankar. Tillsammans med coachen fick jag förtydliga vad och vart jag egentligen ville. Samtalen i sig var inspirerande och gav mig modet att söka nya jobb.

Jag har under flera år varit aktiv i Medieledarna, en av 18 branschförenin­gar inom Ledarna. När vi jobbade fram ett nytt mediechefsavtal för mediechefer lyfte vi särskilt chefens rätt till och behov av kompetensutveckling. Om chefer kon­tinuerligt får kompetensutveckling kan det självklart leda till att verksamheten utvecklas och effektiviseras. Kompetens­utveckling är lika mycket chefens egen trygghetsförsäkring.

När den dagen kommer då chefen och gruppen har nått sitt mål och en ny chef kan behöva ta vid, då är chefens möjlig­heter till ett nytt jobb betydligt större om hen har fått återkommande kompetens­utveckling. Både chef och ägare tjänar på att cheferna får återkommande kompetensutveckling. Det ger bättre chefer, bättre resultat och större möjligheter till sund rörelse på arbetsmarknaden. Så karriär och kompetensutveckling hänger tätt samman.

Vi hörs framöver!

Andreas Miller
Förbundsordförande Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2018.

Utvecklas som chef – kompetensutveckling när det passar dig. Kurser, seminarier, filmer, poddar och mycket annat.