Fler nyheter
Medlemsnyhet 6 november 2023

Andreas Miller: Meningsfull utmaning att leda i offentlig sektor

Ledarna är det självklara valet för allt fler chefer inom offentlig sektor. Det visar våra senaste medlemssiffror, skriver förbundsordförande Andreas Miller.
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Allt fler chefer i kommuner, regioner och staten vill vara med i Ledarna där vi har fullt fokus på chefens förutsättningar och ger dem möjlighet att bli ännu bättre chefer. Det här är en glädjande utveckling som innebär att vi löpande anpassar vårt utbud till chefer i offentlig sektor.

Att leda en politiskt styrd organisation ställer många gånger chefer inför komplexa uppdrag. Detta vet Ledarna. Chefen ska hantera flera arenor och logiker samtidigt. Det handlar om politiken, medborgarna och medarbetarna.

Den politiska viljan, som röstats fram av medborgarna, ska sätta ramarna. Politikerna lever enligt en fyraårscykel och strävar efter att bli omvalda, medan verksamheten måste tänka längre än fyra år i planeringen. Medborgarna förväntar sig god service och ställer krav på verksamheten som brukare. Chefen ska säkerställa att det bedrivs en förutsägbar myndighetsutövning som behandlar alla lika inför regler och lagar. Tillsammans med medarbetarna ska chefen samtidigt skapa en god arbetsmiljö för att uppnå ett gott resultat.

Det är många gånger en stor utmaning att få alla dessa intressenter att gå i takt, då de styrs av olika logiker.

I våra undersökningar ser vi att chefer inom offentlig sektor upplever sina chefsuppdrag som väldigt meningsfulla. De ser tydligt att de bidrar till att upprätthålla det demokratiska samhället. Men vi ser också att cheferna får alltför lite tid för återhämtning och reflektion. Deras administrativa bördor ökar. Fortfarande kan vi se tydligt att kvinnor som är chefer i kvinnodominerade yrkesområden inom offentlig sektor har större ansvar, större medarbetargrupper, högre utbildning men sämre lön, jämfört med män i mansdominerade yrkesområden.

Ledarna vill fortsätta vara med och skapa de bästa förutsättningarna för de meningsfulla, spännande och utvecklande chefsuppdragen i offentlig sektor. Om du inte redan är medlem – bli det, du också!

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2023.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.