Fler nyheter
Medlemsnyhet 30 november 2022

Andreas Miller: Segregationen en stor utmaning

”Jag har blivit mycket bättre på att prata inför andra på svenska och här engagerar lärarna sig i mig. Jag känner att de vill att det ska gå bra för mig”, berättar Karim för mig när jag besöker Järvaskolan i Kista utanför Stockholm.
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Han är en av 240 elever som har Helya Riazat som rektor, Helya som 2021 placerade sig först på Ledarnas lista Framtidens kvinnliga ledare.

Jag är på besök hos Helya Riazat och hennes ledningsgrupp på skolan. Helya, hennes chefskollegor och medarbetare jobbar varje dag för att förmedla kunskap och peka på kunskapens väg samtidigt som elevernas utsatta socioekonomiska situation är en ständig utmaning. Utanför skoldörrarna finns ”Narkotikabemanning AB”, för att låna advokaten Evin Cetins beskrivning, ständigt närvarande med lockelser om snabba cash och en machokultur som er bjuder ett sammanhang och en gemenskap trots det förödande våldet.

Helya och hennes ledningsgrupp jobbar på att se hela människan både vad gäller elever och personal. Det hårdnande klimatet ska mötas med ett närvarande ledarskap, som förstår vikten av att skapa en trygg miljö för lärande, en miljö där alla visar varandra respekt. Utsattheten, det tuffa samtalsklimatet och en valrörelse som förråat språket tär på eleverna och personalen. Ledningsgruppen beskriver hur eleverna uppfattar att de, i det offentliga samtalet, bara är ett problem och inte en del av lösningen.

När jag lämnar Järvaskolan är jag fylld av intryck och imponerad av de starka kvinnor som driver skolan. Det finns hopp, och samtidigt blir det så tydligt att segregationen och utanförskapet är en av vår tids stora utmaningar. För att klara detta behöver vi modiga, kreativa och närvarande ledare. Ledare som står kvar, har tålamod och som inte hemfaller åt enkla lösningar på komplexa problem. Vi behöver chefer på alla nivåer, i olika samhällsinstitutioner och frivilligorganisationer, som kan samarbeta och hitta okonventionella lösningar. Det handlar om Karims framtid – men lika mycket om din och min.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2022.

Mer med Andreas Miller