Fler nyheter
Medlemsnyhet 30 oktober 2018

Andreas Miller: Tillit skapar bättre chefer

Hur ärlig ska jag vara i den här krönikan? Ska jag börja i min egen oförmåga att gå igång, hitta energi, när jag får se ett organisationsschema?
Andreas Miller, Ledarnas ordförande.

Jag kan helt tappa intresset.

Jag hade en chef som älskade att rita organisationsscheman. Han kunde tala i timmar och bli alldeles röd i ansiktet av upphetsning över sitt organisationsschema och de senaste flödena han skapat. Jag kunde gå därifrån mer förvirrad än innan jag kom dit. Det behövde inte i sig vara dåligt. Det tvingade mig att tänka och reflektera över min avdelningsorganisation i relation till det större sammanhanget. När jag borrat mig igenom min egen ovilja mot organisationsscheman så kan jag konstatera flera saker.

Ska du sjösätta en ny organisation så måste du först förankra, förankra och förankra. Förstår man inte varför en omorganisation äger rum, eller vad ens roll är i den, är risken mycket stor att inget händer.

Du måste kontinuerligt stämma av, stämma av och stämma av. Funkar det som vi tänkt? Levererar vi det vi har sagt?

Du kan rita hur många och vackra organisationsscheman som helst men saknas det en sak spelar scheman ingen roll. För mig handlar det om tillit. Finns det tillit i gruppen till varandra och uppdraget, då är chanserna mycket goda att det ska fungera.

Vi på Ledarna ser att framtiden kräver nya sätt att leda. I juni släppte tillitsdelegationen sitt betänkande som visar på nya sätt att leda offentlig verksamhet. Att gå från en styrning med new public management, med en uppsjö prestationsmått, utvärdering och dokumentation till en mer tillitsbaserad styrning utmanar både chefer och medarbetare.

Många av Ledarnas medlemmar jobbar i globala miljöer där team kan vara spridda över hela världen. Här krävs också nya sätt att organisera sig, och chefsrollen utmanas. Hur skapar man tillit i gruppen och en känsla av sammanhållning? I den snabba digitaliseringen av samhället kan medarbetarna mer om den tekniska utvecklingen än chefen och då måste din auktoritet som ledare bygga på andra saker än just ämneskunskap. Allt det här är utmaningar som våra chefer står inför och som vi inom Ledarna vill ge redskap för att möta.

Andreas Miller
Förbundsordförande Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2018.

Poddar och guider för verksamhetsutveckling.