Fler nyheter
Medlemsnyhet 6 mars 2018

Annika Elias: Anställda företagets mest värdefulla tillgång

”Det är svårt och jobbigt med lönesamtal. Många chefer klarar inte av det, och medarbetare går runt och är miss­nöjda. Det vore bättre att vi delade ut avtalets procentsats rakt av.”
Annika Elias.

Jag hade först svårt att tro på vad jag hade hört. Högsta ledningen i ett mycket stort företag beklagade sig över att den årliga lönerevisionen tar tid och inte alltid är helt smärtfri. Att chefer upplever att det är en svår uppgift, och att det ibland skapar friktion i verksamheten.

Vi lever i en tid då de stora frågorna i både privat och offentlig verksamhet handlar om kompetensförsörjning, om att få människor att stanna och utveck­las i sitt arbete, om att ”bring out the best in people”. Trots detta är många arbetsgivare inte redo att ta konsekvenserna av att de anställda numera verkligen är företagets värdefullaste tillgång, och att begrepp som human resources, humankapital och annat som frikostigt används i kommunikationen faktiskt pekar på att medarbetarna måste få samma omvårdnad som kapitalet eller den fasta maskinparken.

För alla verksamheter gör noggranna kalkyler för investeringar, mäter och följer sin return of investment slaviskt. Men när det gäller att anställa och utveckla sina medarbetare, en mångmiljon­investering i de flesta fall, då vill man förlita sig på metoder som utvecklades för femtio år sedan.

Ja, det tar tid att genomföra en bra lönerevision. I stora verksamheter är det ett ständigt pågående arbete. Och ja, många chefer tycker att det är svårt och lite obekvämt att sätta lön, särskilt om det saknas tid och om strukturer och policyer för arbetet inte finns på plats.

Men en väl utvecklad individuell löne­sättning, där såväl chefer som medarbetare förstår spelreglerna, är inte bara en självklarhet i en modern verksamhet. Det är det som kommer att skilja framgångs­rika verksamheter från förlorare i jakten på kompetens och talang.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Läs mer om lönesättning

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2 2018.