Fler nyheter
Medlemsnyhet 8 maj 2018

Annika Elias: En karriär måste inte peka uppåt i hierarkin

– Tänk om vi ersatte ordet karriär med ordet utveckling, skriver Annika Elias, ordförande för Ledarna.
Annika Elias.

Ordet karriär har en blandad klang. Att göra karriär är kanske okej, men att vara en karriärist är det definitivt inte. I begreppet karriär lägger många att det är att kliva uppåt i en hierarki, och kanske till och med kliva på andra för att ta sig fram.

Men tänk om vi ersatte ordet karriär med ordet utveckling, då är det få som skulle ha något att invända. Och är det inte precis vad det är?

De flesta chefer brottas med frågan om vad som är nästa kliv i deras yrkes­ liv. Inte alla, jag känner en hel del chefer som valt att stanna kvar på en chefstjänst där man trivs särskilt bra och växer med uppdraget. Men många chefer har en stark drivkraft att ta sig vidare till nästa utmaning, uppåt, eller åt sidan i en ny verksamhet.

För att kunna vara fri att styra sitt eget yrkesliv måste man ägna tid och energi åt att utveckla sin kompetens och kanske även utbilda sig kontinuerligt. En utmaning som är nog så svår för chefer som har hela dagen fylld av arbetsupp­ gifter. Att följa med vad som händer inom yrkesområdet, även om man inte gör anspråk på att vara den främsta specialisten, känns angeläget. Men ännu viktigare är att få möjlighet att utveckla sitt chefs­ och ledarskap.

Med fyrtio år som chef bakom mig kan jag försäkra att ledarskapet inte sett likadant ut hela den tiden, och för att det ska kännas lustfullt och roligt, och för att ledarskapet ska vara relevant över tiden, måste chefer få en chans att utveckla sig själva och sin förmåga att vara chef. Om det sedan resulterar i att karriären utvecklas uppåt, åt sidan eller på samma plats – det är mindre viktigt!

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2018.

Läs mer om karriär och lediga jobb