Fler nyheter
Medlemsnyhet 13 maj 2016

Annika Elias: Hög tid att omdefiniera vem som kan och får bli chef

I arbetet med att ta fram årets lista Framtidens kvinnliga ledare får man vara beredd på att få sin världsbild upp- och nervänd. För i samhället utanför listan är chefens chef fortfarande en man och på de högsta chefspositionerna är det tunnsått med kvinnor, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Varje år har jag det tacksamma uppdraget att med hjälp av en jury välja ut 75 framgångsrika chefer ur en bruttolista på 300.

De som väljs ut har nått långt i sina karriärer och har utmärkt sig för engagemang och drivkraft. Dessa chefer skiljer också ut sig genom ett gott och värdeskapande ledarskap, de tar ansvar för en hållbar utveckling och förstår att orientera sig i ett modernt arbetsliv. De finns inom alla branscher, från tung teknisk industri som gruvor och stålverk, till snabba, lättfotade företag i den digitala världen. De finns i politik, i offentlig verksamhet och i ideell sektor. Och de kommer på sikt att vara med och förändra världen.

Ingen är äldre än trettiosex och alla är kvinnor.

I arbetet med att ta fram årets lista Framtidens kvinnliga ledare får man vara beredd på att få sin världsbild upp- och nervänd. För i samhället utanför listan är chefens chef fortfarande en man och på de högsta chefspositionerna är det tunnsått med kvinnor.

Listan över Framtidens kvinnliga ledare har tagits fram under tio år. Sammanlagt många fantastiska unga kvinnor har funnits med i granskningen. Under den tiden har jämställdheten i Sveriges chefskår gått med myrsteg. Och fortfarande hör man motiveringen: ”Det finns inga kvinnor som vill och kan” när ännu en Anders, Göran eller Mattias fått det senaste vd-jobbet.

Om Sveriges organisationer ska fortsätta vara framgångsrika är det hög tid att vi börjar omdefiniera vem som lämpar sig som chef. Ett företag som vågar rekrytera sina chefer med fokus på kunnande och engagemang, som klarar av att bortse från kön, etnicitet och funktionsnedsättningarn har stora chanser att dra en vinstlott.

För så länge vi låter ingrodda normer och förutfattade meningar styra vem som blir chef kommer många guldkorn att gå förlorade.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2016.