Fler nyheter
Medlemsnyhet 15 september 2017

Annika Elias: Kan chefen ersättas av en robot?

I somras hörde jag ett inslag på radion som jag inte kunnat släppa ur tankarna. Det handlade om robotiseringen av många arbeten som vi hittills tagit för självklara. Reportern ställde frågor till allmänheten och en av frågorna var om man kunde tänka sig en robot som chef?

De flesta passade helt enkelt på frågan, förmodligen var den alltför ny och svår att förhålla sig till, men en kvinnas svar gjorde mig väldigt glad:

"Nej inte alls! Det skulle påverka min prestation direkt, jag vill ha en chef som jag kan prata med och diskutera mitt arbete."

Robotisering, ett samlat uttryck för att människors arbete tas över av en teknisk lösning, finns överallt i dag, även bland många av chefens arbetsuppgifter. När jag började min chefskarriär var papper och penna, telefon och skrivmaskin de viktigaste arbetsinstrumenten. Nu tycker vi att det är självklart att många av de enkla kontroll- och styruppgifterna som då ingick i chefens dagliga arbete har tagits över av olika system och tekniska hjälpmedel.

Men det var säkert inte det som kvinnan i radion avsåg när hon slog ifrån sig idén om en chefsrobot. Jag tror att hon spontant tänkte på det som är chefens unika kompetens, en egenskap som aldrig kan ersättas av maskiner: Förmågan att bygga relationer, och tillsammans med medarbetarna utveckla och effektivisera verksamheter och företag.

Nyckeln till all verksamhetsutveckling ligger i att skapa arbetsgrupper med rätt kompetens och därefter säkerställa att varje medarbetare har förutsättningar för att prestera sitt bästa. Detta är bara möjligt om chefen kan bygga relationer till varje medarbetare och se hans eller hennes specifika bidrag och än så länge har vi inte utvecklat den förmågan hos en maskin.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9 2017.

Läs mer om verksamhetsutveckling