Fler nyheter
Medlemsnyhet 3 februari 2016

Annika Elias: Vad är karriär för dig?

– Om man gör karriär är man utvecklingsbenägen, vill framåt och är beredd att pröva nya saker, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Karriär har alltid varit ett tveeggat ord för mig. När jag inledde mitt chefsliv i slutet av sjuttiotalet var det politiska klimatet sådant att karriär för de flesta av oss var behäftat med negativa associationer. Begreppet streber låg nära till hands och inte minst fick kvinnor som avancerade på jobbet finna sig i gliringar från arbetskamrater och vänner.

I dag upplever jag att ordet karriär på ett helt annat sätt laddas med positiva värden. Om man gör karriär är man utvecklingsbenägen, vill framåt och är beredd att pröva nya saker. Kanske beror det på att karriär har fått en vidgad betydelse. På Ledarna gillar vi att säga ”du definierar själv vad som är karriär för dig”. Med det menar vi att karriär inte är det samma för alla och att det kan förändras under ett långt yrkesliv.

För fyrtio år sedan var karriär för en chef alltid samma sak som att avancera uppåt i hierarkierna. Du började längst ner och tog sedan jämna steg upp mot toppen som var den högsta chefsnivån. Gärna i samma bransch och till och med samma företag.

Nu ser vi hur cheferna i Sverige gör sina karriärval på ett helt nytt sätt. Några kanske klättrar enligt den gamla stilen, men många andra byter bransch, väljer att inte vara chefer ett tag eller byter helt och hållet yrke – av egen fri vilja. Bättre arbetsvillkor är inte nödvändigtvis samma sak som hög lön och större rum. För några chefer är det större flexibilitet, bättre möjlighet till kompetensutveckling eller större chans att få resa.

Kloka arbetsgivare ser och förstår det här. De vågar ta diskussionen med sina chefer och ställa frågan: Vad är karriär för dig?

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2016.